Per a Ses Majestats i la Comitiva Reial

Requisits

No ha de participar en la cavalcada cap persona que:

  • Presenti símptomes compatibles amb la covid-19, encara que siguin molt lleus (mucositat, mal de coll, cansament, mal de cap, febre o febrícula, mal de panxa, etc.)
  • Tingui un resultat positiu per covid-19 (test d’antígens o PCR) encara que no presenti cap símptoma i independentment del seu estat vacunal
  • Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós de covid-19.
  • Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret d’un cas de covid-19.

Mascareta

Totes les persones que participen en la cavalcada, Ses Majestats incloses, han de fer ús de la mascareta, preferentment quirúrgica o FFP2. Han de portar-la correctament ajustada.

No en faran ús els membres de la comitiva que toquin instruments de vent, que se l’hauran de posar quan no estiguin tocant i que hauran de mantenir la màxima distància possible amb la resta de la comitiva i amb les famílies assistents. També se la podran treure de manera puntual aquells membres de la comitiva que facin un esforç físic intens sempre i quan estiguin a l’exterior i no tinguin cap persona a menys d’1,5 metres de distància.

Distància

Es recomana que la comitiva mantingui tant com sigui possible la distància mínima de seguretat (1,5 metres) amb les persones que s’apleguin per veure la cavalcada.

Els infants no pujaran a les carrosses o carruatges ni seran agafats en braços pels membres de la comitiva.

Els patges hauran de mantenir la distància amb els infants i les famílies. Podran acostar-se puntualment a recollir les cartes, dibuixos i xumets que els infants dipositaran directament en bústies, bosses o sacs.

Mans

Tota la comitiva reial haurà de rentar-se les mans com a mínim abans i després de la cavalcada.

Aire lliure

Es recomana que tots els actes relacionats amb la cavalcada de reis es facin en un espai exterior. Si en algun cas no fos possible, caldria fer-ho en un espai molt ben ventilat.

Per a infants i famílies

Requisits

  • No ha d’anar a veure la cavalcada cap persona que:
  • Presenti símptomes compatibles amb la covid-19, encara que siguin molt lleus (mucositat, mal de coll, cansament, mal de cap, febre o febrícula, mal de panxa, etc.)
  • Tingui un resultat positiu per covid-19 (test d’antígens o PCR) encara que no presenti cap símptoma i independentment del seu estat vacunal
  • Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós de covid-19.
  • Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret d’un cas de covid-19.

Mascareta

Totes les persones a partir de 6 anys han de portar mascareta en tot moment. La mascareta ha de ser de la mida adequada i ben ajustada a la cara. Es recomana que els infants d’entre 3 i 5 anys també facin ús de la mascareta per assistir a la cavalcada.

Distància

Es procurarà mantenir la màxima distància possible entre persones.

Cal evitar les aglomeracions de persones i prioritzar que els infants més menuts puguin veure passar la comitiva reial.

Mans

Es recomana el rentat de mans almenys abans i després de la cavalcada, sobretot en aquells infants que hagin recollit caramels o altres dolços que hagi llançat la comitiva.

Cants i crits

Enguany és recomanable esperar Ses Majestats sense aixecar el to de veu i, quan sigui possible, en silenci.