logo barri per a vianants amb un vehicle

Què és un barri per a vianants?

Els Barris per a Vianants són illes urbanes a l’interior de les quals la prioritat de la mobilitat és per al vianant. Obeeix a un nou model dintre del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de què la ciutat s'ha dotat per garantir la prioritat de l'ciutadà, la seva salut i la sostenibilitat respecte de l'entorn de sistema de mobilitat urbana a Santa Coloma. Aquest canvi de model posa per davant a les persones, deixant de banda la clàssica planificació que prioritza la circulació de vehicles. Els Barris per a Vianants o Zones de Baixes Emissions (ZBE) municipals és una de les propostes del PMUS per avançar cap a la mobilitat sostenible a la ciutat.

Per definir els Barris per a Vianants de la ciutat s’ha actualitzat la jerarquia viària:

 

  • Xarxa viària principal o secundària, formada pels carrers més importants i estructurants a nivell de circulació (que conformaran el perímetre del Barri per a Vianants).
  • Xarxa veïnal, formada pels carrers o trams de carrers que no pertanyen a la xarxa viària principal o secundària (es troben a l’interior dels barris).

Es proposa pacificar l’interior dels barris, aconseguint, d’aquesta manera, que la xarxa veïnal aculli el trànsit propi del barri (el que té origen o destí al mateix barri). Amb la reducció del trànsit interior, és possible recuperar el carrer per al veïnat com a lloc d’esbarjo, gaudi i relació social.