El barri per a vianants al Riu Nord

A Riu Nord es plantegen canvis de sentit de circulació  i s’actuarà per  construir passos de vianants elevats a les cruïlles indicades (Santa Rosa i Major). S’acabarà de completar l’actuació amb la senyalització vertical i horitzontal de tots els accessos i sortides del barri.

Les actuacions es van iniciar a finals de novembre de 2019. La durada aproximada de les mateixes s’estendrà durant 3 o 4 setmanes, de manera que, a partir de 2020, el Barri per a Vianants de Riu Nord estigui implementat.

A més dels canvis de sentit de circulació d’alguns trams de carrer de la xarxa veïnal, també s’actua millorant l’espai públic i la seguretat vial a través de la:

  • Senyalització  vertical i horitzontal dels accessos i les sortides al Barri.
  • Construcció de passos per a vianants elevats (plataforma única) en tot el perímetre del  Barri per a Vianants (vorera continua).
  • Renovació de la senyalització vertical i horitzontal a l’interior del barri.

En paral·lel a la implantació del Barri per a Vianants de Riu Nord, es continua treballant en la millora urbanística i de l’espai públic amb l’objectiu de pacificar i recuperar espai per al vianant.

foto de les obres al Riu Nord
Obres al c. Baró amb Pg. de la Salzereda
obres barri per a vianants
Obres a la cantonada de c. Santa Rosa amb Av. Francesc Macià