Barri per a vianants

logo barri per a vianants amb un vehicle

Objectius del barri per a vianants

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA

Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica

derivada del trànsit (segons estudis científics recents, a l’àrea metropolitana de Barcelona 3.500 persones moren cada any de forma prematura com a conseqüència dels alts índexs de contaminació atmosfèrica).

Millora de la seguretat viària

reducció de l’accidentalitat i pacificació, amb la limitació de la velocitat màxima de circulació a 20 Km/h.

Reducció del trànsit de pas per l'interior dels barris

menys vehicles circulant pels carrers interiors de cada barri

Recuperació d’espai públic per al veïnat

prioritat i protagonisme del vianant.

Creació d’itineraris escolars segurs

per major tranquilitat de les famílies