Taxes

Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública

Taxa per la prestació dels serveis de mercat

Taxa d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Altres taxes