Formes de pagament

Respecte als tributs que recapta Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT):

            Podeu domiciliar el rebuts mitjançant el següent enllaç: https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar

Domicilieu els vostres tributs! Molt més pràctic i còmode!

A més, podreu pagar l’IBI en dos terminis, així com les taxes de Mercat i determinades taxes d'ocupació de la via pública en els terminis establerts al calendari fiscal.

Més informació en la Seu Electrònica de l'ORGT:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar

           Podeu efectuar el pagament directament mitjançant el següent enllaç:  https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar

Per obtenir la carta de pagament i abonar-la directament:

Amb la vostra targeta bancària o Bizum (el límit per pagar amb targeta bancària és de 6.000 € i amb Bizum de 3.000€).

Amb el servei de banca electrònica si sou clients de La Caixa, BBVA, Banco Santander, Banc Sabadell Empresa o Banc Sabadell Particulars.

Més informació en la Seu Electrònica de l’ORGT:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar

En cas dels ingressos no delegats, que recapta directament el Servei de Tresoreria i Recaptació de l’Ajuntament, podreu sol·licitar duplicat de la carta de pagament emesa sol·licitant-ho a recaptació@gramenet.cat

*Recordeu que mai es posaran en contacte telefònicament reclamant-vos cap pagament en nom de l’Ajuntament. Prevenim els fraus! Davant qualsevol sospita contacteu vosaltres directament mitjançant les dades de contacte que us facilitem en aquest web.