#SCamigadelainfancia

Logo del Pla d'infància i adolescència

El Pla d’Infància i Adolescència (PLIA) permet realitzar una anàlisi global de la situació dels i les infants i adolescents. És també l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té la ferma voluntat de treballar per la defensa dels drets de la infància i l’adolescència de la ciutat i de promoure processos que impulsin la seva participació activa en el municipi. Aquest compromís amb la infància i l’adolescència es fa palès també al Pla d’Acció Municipal (PAM), on es recullen totes les aportacions de la ciutadania, obtingudes als processos participatius i d’opinió que es desenvolupen en relació a aquest sector de població.
És per això que entre els mesos d’octubre de 2017 i juliol de 2018 es realitza el procés participatiu per elaborar el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) i treballar en la creació del Consell de la Infància.