Adaptar-se als nous temps

Les ciutats canvien i és necessari donar resposta a les noves necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. Repensar els espais lliures de la ciutat és fonamental per dibuixar la Santa Coloma Verda que volem per al futur.

Amb l’objectiu de redefinir, millorar i connectar en xarxa els espais lliures de la ciutat, l’Ajuntament ha redactat aquest Pla. Durant el mesos de gener i febrer es portarà a terme un procés de debat públic per a informar i recollir les aportacions de les entitats i la ciutadania a aquest projecte. 
El debat públic és una seqüència d’accions, delimitades en el temps, dirigides a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions respecte d’una determinada actuació pública.
El procés contempla les següents fases:

  • Fase d’informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania, aquest projecte sobre el qual volem demanar la participació.
  • Fase de debat i aportacions, mitjançant la qual i emprant les metodologies adequades es promou diàleg i el contrast d’arguments i es recullen les aportacions de les persones participants.
  • Fase de devolució, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés.

Aquest procés de debat ha de promoure la implicació dels diferents actors socials que puguin tenir opinió sobre el Pla Pinta Verda: persones afectades, ciutadans i ciutadanes a títol individual, professionals, associacions i altres grups que puguin tenir interès.
El resultat del procés de debat públic s’ha d’incorporar a l’expedient administratiu, amb un informe del resultats on constin les aportacions realitzades.