“La pinta verda” ordenarà els espais lliures i verds de Santa Coloma fins al 2025

L'objectiu és interconnectar-los amb espais públics de qualitat, posant ordre a la situació urbanística de moltes parcel·les i, alhora connectar-los amb els dos grans pulmons verds que ja té Santa Coloma, que són el parc fluvial del Besòs i la muntanya de la Serra de Marina. L’alcaldessa Núria Parlon ha presentat aquest

projecte acompanyada pel tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas, i pel regidor de Participació Ciutadana, Xavier Pujols.
La pinta verda -ha informat Núria Parlon davant d’una maqueta de la ciutat de Santa Coloma i diversos plànols de descripció- és un projecte de futur, un projecte de millora de la qualitat de la ciutat, que ens permet anticipar una Santa Coloma que serà més amable per al vianant, on es prioritzi a les persones sobre els vehicles i on hi hagi un sistema de carrers pacificats que, unint parcs, places i jardins relliguin i organitzin unes rutes que relacionin els diferents barris”.
A l’acte de presentació, s’ha fet referència a altres ciutats del món, com Philadelphia, Milà, Londres, Singapur, Hamburg o Chicago, on també s’ha optat per organitzar els espais lliures mitjançant l’estratègia del sistema de parcs, que permet relligar les zones verdes de tota la ciutat, objectiu que busca “La pinta verda” colomenca, que també orienta sobre com abordar les urbanitzacions d’aquells carrers que, per la seva posició, funcionen com a connectors principals de la xarxa d’espais lliures i equipaments.  El nom de “pinta verda” respon a la forma semblant a una pinta que ofereix el mapa de Santa Coloma del proper futur, amb el parc fluvial del besos com a base o punt de confluència de les principals vies amb espais verds.
Amb aquest projecte -ha assenyalat l’alcaldessa- blindem per sempre el caràcter de zona verda d’espais importants de Santa Coloma com el parc de Can Zam o el passeig de la Salzereda; impedint, per exemple en aquest darrer cas, que es construeixi l’autopista del marge esquerra del riu Besòs que s’havia projectat en el passat. També, amb la “pinta verda” endrecem qualificacions urbsnístiques d’espais públics, com la rambla de Sant Sebastià o la plaça d’en Pau Casals, que tindran la qualificació d’espais verds, ja que fins ara estaven qualificats urbanísticament d’una altra cosa”.

Modificar el PGM i demanar l’opinió de la ciutadania

El primer pas per fer realitat “La pinta verda” s'ha donat al Ple municipal ordinari del mes de desembre, on s'ha aprovat de manera inicial una modificació del Pla General Metropolità (PGM) destinada a endreçar qualificacions urbanístiques que no es corresponen de fet amb l’ús públics real i a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat. Aquesta modificació contempla, entre altres temes a corregir, desafectar 85 finques en zones que ara no es consideren estratègiques dins del model de la pinta verda, i reconèixer, alhora, 27.000 metres quadrats d’espais verds reals o prevists que ja són una realitat i que el planejament urbanístic no tenia en compte. La proposta inclou reordenar zones per tal de delimitar, quan es consideri factible, polígons d’actuació amb cessions obligatòries, que facilitin la gestió privada. A nivell econòmic aquest canvi en el planejament suposarà un estalvi d’uns 50 milions d’euros en expropiacions que ja no són estratègiques.
Aquesta proposta de modificació puntual del PGM destinada a la millora de la xarxa d’espais lliures d’aquesta ciutat estarà exposada al públic per un període superior a l’habitual (dos mesos en comptes d’un) per tal de recavar l’opinió i la participació de la ciutadania sobre el procés de planejament urbanístic que suposa per a Santa Coloma de Gramenet el pla de “La pinta verda”. En aquest sentit, es farà un Fòrum ciutadà sobre “La pinta verda” el proper dilluns 19 de gener, a les 18:30 hores, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, un taller participatiu al febrer i diverses sessions informatives als sis districtes de la ciutat


Presentació del Projecte (Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré)