Annexos a la Memòria del procés participatiu (descarregar en PDF)