Procés participatiu de Can Zam

portada de la memòria de Can Zam
Arxiu pdf (45 Mb)

Foto de Núria Parlon

Can Zam de tots i totes

Can Zam per al poble. Ara, més que mai, aquesta històrica reivindicació és una realitat. Entre totes i tots estem construint el futur d’aquest Parc emblemàtic per a Santa Coloma de Gramenet.

Com a Alcaldessa de la ciutat us animo a dir la vostra en aquest  procés participatiu de la Segona fase de Can Zam. Els veïns i veïnes tenen ara la paraula per parlar dels múltiples usos que pot acollir aquest gran espai lliure.

Esperem sentir amb força la veu dels més joves, d’aquells i aquelles que no van poder participar a la primera fase però que ara són els principals usuaris del parc. La societat canvia i evoluciona per això hem d’incorporar les noves visions al planejament de la ciutat.

Esperem les vostres aportacions!

Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet