Subvencions en Grames

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet concedeix anualment subvencions per a diferents projectes i àmbits vinculats a la Moneda Local.

Hi ha vàries formes per informar-se:

Relació de subvencions tramitades en Grames (2018):

·         Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al foment de l’associacionisme i per al desenvolupament de projectes destinats al foment d’activitats de promoció del comerç a Sta. Coloma de Grt.

·         Conveni marc de col.laboració entre l'ajuntament de santa coloma de gramenet i l'agrupació de comerciants i industrials de santa coloma de gramenet

·         Bases especifiques per a l`atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment d`activitats esportives al municipi de santa coloma de gramenet durant els anys 2017-2019

·         Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment de l'associacionisme i per al desenvolupament de projectes destinats al foment d'activitats socioculturals a la ciutat 2018

·         Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de subvencions en moneda local digital per part de l’Ajuntament de Sta. Coloma de Grt. Per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l’economia social i solidària

·         Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per la renovació i millora dels establiments del sector de la restauració dels barris centrals, per a l’any 2018

·         Assignacions econòmiques per a projectes municipals per a l'autoocupació 2018-2019