SUBVENCIONS EN GRAMES PER A PROMOURE UN MERCAT DE CONSUM RESPONSABLE I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

  • Què es subvenciona? El compliment de criteris socials i de consum responsable*
  • Qui pot demanar subvenció? Les persones físiques i jurídiques responsables de comerços, activitats econòmiques, associacions sense ànim de lucre i entitats d’economia social i solidària, ubicades a Santa Coloma de Gramenet.
  • Quin és l’import màxim de la subvenció? Fins a 3.000 Grames. 1 Grama té el valor de 1 Euro.
  • Quin és el termini de sol·licitud? Fins el 30 de setembre de 2019.
  • Accedeix a les bases reguladores clicant aquest enllaç.

SESSIONS INFORMATIVES

1.       SESSIÓ 1: Horari tarda: Dilluns 9 de setembre de 15:30 a 16:30 hores.

2.       SESSIÓ 2: Horari matí: Dimarts 10 de setembre de 11:00 a 12:00 hores.

LLOC: Sala de Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la Vila 1).

(No és necessària la confirmació).

*Exemples de criteris socials i de consum responsable. Accions subvencionables:

1.       La venda de productes i serveis de ecològics, de proximitat, de comerç just.

2.       La compra a Santa Coloma de Gramenet de productes i serveis per al desenvolupament de l'activitat de l'empresa o l'entitat

3.       El cooperativisme i el proveïment de productes o serveis de cooperatives i/o entitats de l'economia social i solidària.

4.       Estar associat a entitats d’àmbit local o social i el suport econòmic a entitats locals o socials.

5.       El proveïment d'energia verda (renovable), de baix consum, el reciclatge, la reutilització i les accions per a reduir l'impacte en el medi ambient en general.

I totes les accions que tinguin un impacte social, a més de les aquí destacades!