Pla d’acció sociocultural de les persones grans de Santa Coloma de Gramenet 2022 -2025

Enquesta

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està portant a terme el desenvolupament d’aquest Pla d’acció sociocultural de les persones grans de Santa Coloma de Gramenet 2022 -2025. En una primera fase s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu, promovent la participació activa dels agents implicats. El resultat d’aquest treball inclou 8 línies estratègiques i 22 objectius estratègics.

Donant continuïtat amb aquesta diagnosi inicial volem escoltar i facilitar la cocreació del Pla d’acció amb les aportacions ciutadanes. Es per això que us demanem que ompliu el qüestionari següent:

Enquesta Envelliment Actiu

Qüestionari