Inscripció al carnaval online 2021

Un cop enviat el formulari apareixerà el número de telèfon al qual haureu d'enviar els vídeos per whatsapp

Carnaval 2021

Inscripció al carnaval online

(*) camps obligatoris.

En cas de menors de 14 anys s'han de fer constar les dades de pares, mares o tutors/es legals.