Santa Coloma reconeguda pel compliment dels ODS

Foto

Santa Coloma es troba entre les 14 ciutats espanyoles que més destaquen pel compliment dels Objectius de Desenvolupament (ODS) promulgats per les Nacions Unides en matèria de reducció de les desigualtats, sostenibilitat, salut, lluita contra el canvi climàtic i altres fites que propugna l’Agenda 2030 per al Planeta.

L’informe, emès per la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) analitza el compliment dels ODS en un total de 103 ciutats de l’Estat espanyol. Pel que fa a la nostra ciutat, REDS valora molt positivament que el Pla d’Acció del Mandat 2020-2023 s’hagi basat en la consecució d’aquests objectius.

De fet, segons l’alineament inicial  enviat a REDS, els 17 0bjectius de l’ONU apareixen de manera transversal al llarg de les 302 noves accions que composen el PAM en un total de 1.047 referències concretes. Això vol dir que, amb una mateixa acció, es poden arribar a complir dos o més objectius. Per exemple, amb l’acció de PAM número 21c, “Ampliar les beques de menjador a la secundària” es compleixen els ODS 1 (fi de la pobresa), 2 (fam cero), 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats).

És precisament l’objectiu 10 de Reducció de les desigualtats el que es troba més representat en el PAM, amb un total de 177 referències distribuïdes al llarg del total de les accions. També és destacable el compliment dels ODS referits a la preservació de l’entorn, amb 66 accions d’acció climàtica, 19 referides a les millores de sanejament de l’aigua, 28 accions potencials per incloure indirectament o directa l’ús de les energies renovables, i 31 accions per a la preservació d’ecosistemes terrestres.

Finalment, un dels altres ODS més presents en el PAM és el número 17, ja que 148 accions del Pla estan enfocades a la configuració d’aliances amb entitats, ciutadania, comunitats de veïns/es,  col·lectius i altres institucions per assolir la resta d’objectius marcats per l’ONU Aquesta voluntat cooperadora i de creació de sinèrgies és un dels trets més significatiu de l’actual PAM.