Font: Servei de Selecció i Desenvolupament

Data d’actualització: Juny de 2020

Període d’actualització: semestral

Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

Personal per obra i servei

Lloc de Treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions Totals
Administratiu/va 1 29/11/2017 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 19/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 23/11/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 2 09/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 16/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 11/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 20/02/2020 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Arquitecte/a 1 28/06/2017 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 3.033,85 €
Arquitecte/a tècnic/a 3 03/04/2018 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.766,38 €
Aux. especialista 2 16/01/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.575,16 €
Aux. especialista 3 01/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.575,16 €
Aux. tècnic/a 2 02/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a 2 02/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Parcial 1.633,76 €
Aux. tècnic/a biblioteca 1 02/06/2020 Fins a la finalització de l'obra i servei  Ordinària 1.633,76 €
Educador/a social 4 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 21/08/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 14/11/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 25/09/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 21/10/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 30/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 06/02/2020 Fins a la finalització del programa Parcial  2.356,49 €
Encarregat/da  1 21/03/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.171,55 €
Enginyer tècnic 1 28/06/2017 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.766,38 €
Lletrat/ada 1 18/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 3.432,40 €
Pedagog/a 1 19/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.648,50 €
Pedagog/a 1 31/01/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.648,50 €
Psicòleg/a 1 14/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.648,50 €
Tècnic/a aux. biblioteca 3 10/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 11/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 18/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a auxiliar 1 01/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.876,84 €
Tècnic/a auxiliar 1 10/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.876,84 €
Tècnic/a grau mitjà 1 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 18/11/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 16/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a superior 1 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 24/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.545,72 €
Treballador/a social 1 01/05/2010 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 10 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 01/01/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 16/02/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 15/02/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 11/06/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 16/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 29/01/2020 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €

Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

Personal temporal per substitució o acumulació de tasques

Lloc de Treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions
Administratiu/va 1 01/03/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 04/11/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 10/12/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 18/02/2020 18/08/2020 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 18/02/2020 18/08/2020 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 24/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 24/04/2020 24/10/2020 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 27/05/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 03/06/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 09/06/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Adminsitratiu OIAC 1 09/03/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.012,24 €
Arquitecte superior 1 01/12/2018 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.033,85 €
Aux. administratiu/va 1 10/12/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 13/01/2020 13/07/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 13/01/2020 13/07/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 13/01/2020 13/07/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 13/01/2020 13/07/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 15/01/2020 15/07/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 21/02/2020 21/08/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 21/02/2020 21/08/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. administratiu/va 1 21/02/2020 21/08/2020 Ordinària 1.575,16 €
Aux. tècnic/a 1 25/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a 1 02/03/2020 02/09/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a 2 13/05/2020 13/11/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a biblioteca 1 18/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a centres cívics 1 07/01/2020 07/07/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a centres cívics 1 16/01/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 29/03/2016 Fins reincorporació del titular Parcial 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 17/06/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 17/10/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 06/03/2020 06/09/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 13/05/2020 13/11/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 13/05/2020 13/11/2020 Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a SSMM 1 25/01/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.744,22 €
Aux. tècnic/a SSMM 1 02/06/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.744,22 €
Aux. tècnic/a SSMM 1 02/06/2020 02/09/2020 Ordinària 1.744,22 €
Economista 1 26/11/2018 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.727,28 €
Educador/a 1 29/10/2018 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Educador/a 1 03/06/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Educador/a 1 24/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Educador/a 1 27/04/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Educador/a 1 18/05/2020 18/11/2020 Ordinària 2.356,49 €
Educador/a 2 18/05/2020 18/11/2020 Ordinària 2.356,49 €
Enginyer/a informàtic/a 1 20/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.033,85 €
Lletrat/da 1 06/09/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.432,40 €
Psicòleg/a CIRD 1 04/05/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.648,50 €
Tècnic/a aux. biblioteca 2 02/06/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 03/06/219 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a dinamització 1 28/10/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.271,24 €
Tècnic/a dinamització sociocultural 1 07/01/2020 07/07/2020 Ordinària 2.271,24 €
Tècnic/a superior 1 01/01/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 07/01/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 02/03/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Telefonista 1 01/10/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.573,87 €
Telefonista 1 09/12/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.573,87 €
Treballador/a social 1 16/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 01/03/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 09/03/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 10/03/2020 Fins reincorporació del titular Parcial 2.356,49 €
Treballador/a social 1 18/05/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 18/05/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 28/10/2020 28/04/2020 Ordinària 2.356,49 €