Relació de taxes i impostos 2021

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de cobrament: del 5 de març al 5 de maig
Rebuts domiciliats: 3 de maig

Taxa per l'ocupació i aprofitaments de la via pública

A- Llocs de venda amb instal·lació fixa (quioscos, xurreries, caixers automàtics, aparells recreatius i expositors ) aparcament safaretjos i guals:
Període de cobrament del 2 de març al 4 de maig.
Rebuts domiciliats: 6 d’abril

B- Elements annexos a establiments (vetlladors i taules i cadires):
Període de cobrament: del 2 de març al 4 de maig
Rebuts domiciliats:
Primer termini: 6 d’abril
Segon termini: 4 d’octubre

Impost sobre béns immobles

Període de cobrament: del 29 d’abril al 28 de juny
Rebuts domiciliats:

  • Primer termini: 3 de juny
  • Segon termini: 4 d’octubre

Taxa per la prestació de serveis de mercat i mercats de venda no sendentària

Període de cobrament: del 2 de març al 4 de maig
Rebuts domiciliats:

  • Primer termini: 6 d’abril
  • Segon termini: 3 de juny
  • Tercer termini: 16 de setembre
  • Quart termini: 2 de novembre

Tribut metropolità

Període de cobrament: del 29 d’abril al 28 de juny
Rebuts domiciliats: 3 de juny

Impost sobre Activitats Econòmiques

Període de cobrament del 30 de setembre al 29 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 de novembre

Preu públic pel servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials

Període de cobrament: del 30 de setembre al 29 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 de novembre

Prestació patrimonial pels serveis de cementiri municipal

Període de cobrament: del 1 d’abril al 30 de juny
Rebuts domiciliats: 2 d'abril

Preu públic pels serveis de l'Escola de Música Municipal

Cobrament mensual.

Càrrec domiciliació: El 27 de cada mes, excepte febrer, març i novembre (dia 26), juny (dia 25).

Preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants municipal les Oliveres

Cobrament mensual

Càrrec domiciliació: Entre el 25 i el 27 de cada mes.

El serveis complementaris es giraran al rebut del mes següent a ser prestats

Preu públic per la prestació del Servei de Teleassistència

Càrrec domiciliació: Trimestralment. 27 d'abril, 27 de juliol, 27 d'octubre, 25 de gener de 2022.

Departament d'esports: Gimnàstica de manteniment de la gent gran

Període de cobrament: del 29 d’abril al 28 de juny
Rebuts domiciliats: 3 de juny