Eleccions al Parlament Catalunya de 12 de maig de 2024

Consulteu aquí els avenços de participació i l'escrutini electoral en directe

  • Podeu accedir a la participació a Santa Coloma de Gramenet aquí
  • Podeu consultar els resultats a Santa Coloma de Gramenet aquí

Tota la informació sobre les eleccions al Parlament de Catalunya la trobareu aquí

Consulta del cens electoral

Santa Coloma de Gramenet

Consulteu aquí el cens electoral per exercir el vostre dret a vot a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper maig de 2024.

Consulteu els locals i meses electorals de Santa Coloma de Gramenet

Sorteig públic per a la formació de meses electorals

Convocades les Eleccions al Parlament de Catalunya, per Reial Decret 60/2024, de 18 de març, de conformitat amb allò que preveu l’article 26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), modificada per la Llei 2/2011 de 28 de gener, que atribueix als Ajuntaments la formació de les Meses Electorals, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona, el sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el dia 12 de maig, es va realitzar el dia 15 d’abril de 2024, al Ple Municipal.