Evolució del deute 2020

Font: Departament de Tresoreria

Data d'actualització: 23 de juny 2021

Propera actualització: 2022

El deute viu inclou les operacions de crèdit i els avals de les operacions de crèdit del grup municipal format per l’Ajuntament i els seus ens dependents. Actualment tenen operacions concertades l’Ajuntament i la societat municipal Gramepark S.A.

imatge de gràfic
imatge de gràfic
imatge de gràfic