Blanca Padrós Amat

Grup municipal del PSC

Foto de Blanca Padrós Amat

Segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea de Famílies i Drets Socials.

Regidora del Districte I.

Presidenta del Patronat Municipal de la Música.

Vicepresidenta de l'empresa municipal Bressolgramenet.S.A.

Delagacions especials de Ciutat Universitària i Relacions amb Europa.

Portaveu adjuna del Grup Municipal Socialista.

Correu electrònic: padrosab-bdc@gramenet.cat

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

Nascuda a Barcelona el 16 de febrer de 1973, Blanca Padrós va cursar la seva formació preescolar, escolar i de batxillerat al Liceu Francès de Barcelona (1977-1991).

De 1991 a 1996 va estudiar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, llicenciant-se en la mateixa i colegiándose a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Ha estat advocada en exercici durant més de 20 anys:

De 1997 a 2001 va treballar en un despatx de patents i marques.

De 2001 a 2010 va prestar els seus serveis jurídics en un bufet hispanoalemany membre d'una xarxa europea, exercint l'advocacia per a persones físiques i jurídiques en temes transfronterers, així com en matèria de cooperació judicial internacional

Així mateix va participar regularment en congressos europeus en qualitat de Fundadora i Presidenta de el Grup Ibero-Francòfon d'Advocats / des i notaris / es i de participant i ponent en l'International Litigation Group (2002-2010).

De 2010 a 2019 va exercir l'advocacia com a professional independent especialitzada en temes europeus i internacionals d'àmbit civil i mercantil, dedicada en particular a la pràctica de el dret internacional privat (dictàmens sobre competència judicial i dret aplicable en assumptes internacionals), el reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres, títols extrajudicials estrangers i títols executius europeus, la redacció de contractes internacionals, les reclamacions de quantitat transfrontereres, la negociació internacional, les compravendes immobiliàries transfrontereres i les successions internacionals.

En l'actualitat es troba fent un parèntesi en les seves activitats professionals per dedicar-se a l'servei públic en l'àmbit de la política local com 2ª Tinenta d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, responsable de les àrees d'economia, serveis interns, treball, universitats , innovació i transparència.

IDIOMES

• Català:

Llengua materna.

Ostenta més el títol de Traductora Intèrpret Jurada de Català per la Generalitat de Catalunya.

• Castellà:

Equivalent a llengua materna 

• Francès:

Des dels 4 fins als 18 anys es va formar al Lycée Français de Barcelone (Maternelle-Terminale), obtenint la doble titulació hispanofrancesa (Selectivitat i Baccalauréat).

Ostenta més el títol de Traductora Intèrpret Jurada de Francès pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.

• Anglès:

Durant 7 anys va estudiar anglès a l'acadèmia CIC, va realitzar cursos d'estiu al Regne Unit i els Estats Units, i va obtenir el Certificate of Proficiency in English (Barcelona-Cambridge) el 1993. El 1996 va estudiar anglès jurídic a la Universitat Abat Oliba, i el 2018 va obtenir mitjançant examen el Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al personal docent i investigador a la Universitat Pompeu Fabra.

• Alemany:

Durant 7 anys va estudiar alemany a Barcelona (CIC, Centre Alemany, Humboldt i Goethe Institut), i també fa un curs intensiu al Goethe Institut de Dresden, obtenint els diplomes Zertifikat Deutsch als Fremdsprache i Zentrale Mittelstufenprüfung el 1997 i 2000, respectivament, i finalitzant l'últim curs de la llengua germànica (Oberstufe II b), al Goethe Institut de Barcelona en 2001.

• Italià:

Va estudiar italià mitjançant dos cursos quadrimestrals i un curs intensiu a l'Istituto Italiano di Cultura (Barcelona, 2014-2015), així com un curs intensiu d'estiu a l'Istituto Michelangelo (Florència, 2015).

• Rus:

De 2001 a 2004 va estudiar la llengua russa a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

PARTICIPACIÓ EN COL·LEGIS PROFESSIONALS, CONSULATS, CAMBRES DE COMERÇ I ASSOCIACIONS

• Va col·laborar i va ser vocal i després presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona des de poc després de col·legiar fins a juny de 2019. Així mateix, va ser la representant d'aquesta Comissió al Consell Municipal de Dones de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).

• Així mateix va ser Vocal (2011-2014) i després presidenta (2014-2017) de la Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

• Va formar part també de la Comissió de Participació de la Regidoria d'Igualtat, Diversitat i Acció Social de l'Ajuntament de Sitges.

• Va ser sòcia entre altres de la Cambra de Comerç Francesa a Barcelona, l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes, la FEGP-Dones d'Empresa, FIDEM i l'Associació de Traductors / es i intèrprets jurats / es de Catalunya.

• Va estar inscrita així mateix en els consolats Francès, Belga, Alemany, Britànic i Nord-americà a Barcelona.

ACTIVITATS DOCENTS I DIRECTIVES, FORMACIÓ CONTÍNUA I PUBLICACIONS

Va ser Professora Associada a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, formadora de professionals de l'advocacia a l'ICAB entre d'altres, directora d'activitats jurídiques europees i internacionals i autora de publicacions.

Concretament:

Docència universitària:

Com Professora Associada de Dret Internacional Privat, va ensenyar Dret Processal Civil Internacional (2015-2018) i Conflicte de Lleis (2017-2019) a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Direcció acadèmica i professional:

En la seva qualitat de vocal (2011-2014) i presidenta (2014-2017) de la Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea (anteriorment Secció de Dret Comunitari i Internacional) de l'ICAB, així com prèviament part de el grup assessor en relacions internacionals de el mateix Col·legi professional, va ser:

• Co-fundadora i coordinadora de l'Curs sobre les Institucions de la Unió Europea.

• Coordinadora dels Cursos d'Litigació Internacional.

• Fundadora de l'cicle d'actualitat jurídica europea i internacional "Crònica Internacional".

• Coordinadora dels Cursos de Dret Processal Comunitari.

• Coordinadora dels Mòduls sobre Cooperació Judicial Internacional de l'Màster en Dret Internacional i Comunitari (ICAB, 2012-2013).

• Directora dels I i II Congressos Internacionals sobre Turisme & Dret (ICAB, Barcelona, Sitges i Penedès, 2011 i 2012).

• Cap de missió de l'Barcelona-Frankfurt Legal Link (ICAB i Col·legi d'Advocats / des de Frankfurt, Frankfurt am Main, 2011).

En la seva qualitat de Fundadora i Presidenta de el Grup Ibero-Francòfon d'Advocats / des i Notaris / es de la xarxa europea Eurojuris, va ser la creadora i directora de trobades transfrontereres amb treballs jurídics en dret comparat (2002-2010).

En la seva qualitat de vocal i posteriorment Presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB, va coorganitzar i presentar conferències durant gairebé 20 anys.

Conferències impartides:

Així mateix, va impartir les següents conferències:

• Ponències "Dret internacional en matèria de successions" (Fòrum Aranzadi de Dret de Família, Col·legi d'Economistes, Barcelona, cursos 2017-2018 i 2018-2019).

• Comunicació: "Dret i multilingüisme a la teoria i en la pràctica: aventures i desventures d'una advocada especialista en temes internacionals, traductora intèrpret jurada i professora associada de Dret internacional privat" (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2018).

• Ponència sobre els valors de la Unió Europea i els / les joves (Oficina de Representació de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a Barcelona,2018).

• Seminari "Aspectes pràctics de les execucions transfrontereres: reclamació de deutes i això" (Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Centre d'Estudis de la Procura, Ciutat de la Justícia de Barcelona, 2017).

• Conferència conjunta amb el notari D. Jesús Gómez Taboada sobre "Compravendes immobiliàries amb elements internacionals" (II Congrés de l'Advocacia de Barcelona, ICAB, 2017)

• Conferències sobre la Llei de Cooperació Jurídica Internacional (esdeveniments de Sant Raimon de Penyafort a l'ICAB i jornada internacional al Col·legi d'Advocats / des de Mataró, 2017).

• Ponències sobre els tractats comercials internacionals TTIP-CETA-TISA, per delegació de l'Degà de l'ICAB, en unes Jornades a Rubí Solidari i al Parlament de Catalunya (2017).

• Sessions sobre el Reconeixement i Execució de Sentències Estrangeres, Altres Títols Executius Estrangers i els Títols Executius Europeus (Cursos de Dret Processal Comunitari i de Litigació Internacional, ICAB, 2010-2017).

• Conferència "Les claus de l'advocacia internacional. Esquema normatiu i consells pràctics "(Congrés de l'Advocacia de Barcelona, ICAB, 2016).

• Ponència "La llei aplicable a les successions internacionals", dins de la Jornada "El Reglament Europeu de Successions: el nou règim de les successions transfrontereres des del 17 d'agost de 2015" (Secció de Dret Civil de l'ICAB, 2015).

• Intervenció a la Taula Rodona "Empoderament, talent i noves oportunitats: gestionant la dimensió humana i interpersonal de el jove universitari per als nous reptes de l'mercat laboral", dins de les jornades "Com millorar l'ocupabilitat dels joves universitaris" (Fòrum - Festival - Fira Networking AUDE UB, Universitat de Barcelona, Barcelona Activa, 2014).

• Professora de el "Curs Introductori a la Pràctica Processal Internacional" (Col·legi d'Advocats de Mataró, 2014).

• Ponència "Canvis que Introdueixen les Dones en els Models Socials: Dret, Economia i Política" (ICAB, 2013).

• Exposició Oral de la seva Comunicació "Presència de Documents Notarials en els Procediments de Reconeixement i / o Execució de Títols Executius Estrangers" (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2013).

• Sessions "Procediments de Reconeixement i Protecció de Executivitat de Resolucions Estrangeres (Exequàtur). Reconeixement i Execució en l'Àmbit Civil i Mercantil: el Reglament 44/2001 "," El Reglament 805/2004 mitjançant el qual es crea un Títol Executiu Europeu per a crèdits no impugnats "," Casos Pràctics en Matèria de Reconeixement i Execució en l'Àmbit Civil i Mercantil "," Processos Europeus. El Reglament 1896/2006 sobre procés monitori europeu. El Reglament 861/2007 sobre Procés Europeu d'Escassa Quantia "(Màster en Dret Internacional i Comunitari, ICAB, 2013).

• Ponència "Exercici Internacional de l'Advocacia" (Congrés de l'Advocacia de el Principat d'Astúries, Col·legis d'Advocats / des d'Oviedo i Gijón, Oviedo, 2012).

• Conferència "Conceptes Generals de el Dret Internacional Privat" (Co-Meetings, Sitges, 2010).

• Ponència "comunitarització de el Dret Internacional Privat" (Düsseldorf, 2009).

• Ponència "Reglament" Roma I "sobre el Dret Aplicable a les Obligacions Contractuals" (Düsseldorf, 2009).

• Conferència "Execució de Sentències Estrangeres en l'Àmbit Civil i Mercantil i Dret Processal Espanyol, Qüestions Pràctiques" (ICAB, 2009).

• Taller "Treballar amb els / les companys / es espanyols / es" (Malta, 2009).

• Ponència "Estructura Administrativa, Política, Legislativa & Judicial a Espanya" (Budapest, 2008).

• Ponència "Reglament" Brussel·les II bis "" (Riga, 2007).

• Ponència "Contractes d'Agència i Distribució Internacionals" (Palma de Mallorca, 2006).

• Ponència "Successions amb Elements Internacionals" (Berlín, 2005).

• Ponència "Compravenda d'Immobles a Espanya" (Sorrento, 2004).

• Ponència "Reglament 44/2001 i Efectes en la Pràctica Processal en Dret Comparat" (Sorrento, 2004).

Formació contínua:

Per mantenir una formació contínua, va assistir així mateix regularment a seminaris, jornades, cursos i congressos:

• Jornada "Construïm el futur d'Europa amb mirada feminista" (Campanya FEM-EU, 2018-2019).

• Esdeveniments sobre temes jurídics i polítics en la Representació de la Comissió i el Parlament Europeu a Barcelona.

• Curs "Pautes per a prioritzar" (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2018).

• XI Seminari de Dret Internacional Privat sobre "Regulació de l'activitat econòmica en l'àmbit internacional i llibertat d'establiment" (Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l'ICAB, Barcelona 2017).

• Curs de Dret Internacional dels Negocis (ICAB, 2017).

• Esmorzars europeus en el Think Tank CIDOB (Barcelona, 2013-2016).

• Congrés "Violència masclista: una assignatura pendent, reptes de futur" (ICAB, 2016).

• Mini-Congrés de l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes sobre Administradors de societats a Espanya i Alemanya (Sitges, 2016).

• Curs "Examen de les conseqüències legals de l'expatriació" (ICAB, 2016).

• Curs pràctic de contractació internacional (ICAB, 2015).

• XV Congrés de l'Associació Europea de Dones Advocades (Lille, 2015).

• Jornades sobre el nou Reglament "Brussel·les I bis" (Universitat ESADE, 2015).

• Seminari Internacional sobre la Unificació Convencional i Regional del Dret Internacional Privat - Homenatge a la Dra. Alegria Borràs (Universitat de Barcelona & Col·legi de Notaris / es, Barcelona, 2013).

• XXXV Curs sobre la Unió Europea (Fundació Centre d'Estudis Internacionals -Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona i La Caixa-, Barcelona, 2013).

• 7è Fòrum Europeu de Juristes (Europäische Rechtsakademie -era-, Universitat Autònoma de Barcelona i ICAB, Barcelona, 2013).

• Trobada Comissió Europea (Sra. Viviane Reding) & CCBE (Consell de l'Advocacia Europea) sobre la Proposta de Legislació Comuna Europea en Matèria de Vendes ( "CESL") (Brussel·les, 2012).

• Seminari sobre els Processos Legislatius a la UE (Brussel·les, 2012).

• IV Fòrum MEDA de Dones Emprenedores de la Mediterrània (Alger, 2012).

• Curs de Dret de Família en FR, UK i DE (Universitat Abat Oliba, Barcelona, 2012).

• Barcelona Fashion Law Congress (ICAB, 2012).

• Curs de Dret de Marques, Patents i Dissenys (ICAB, 2012).

• Congrés de l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes sobre Marques Comunitàries (Alacant, 2012).

• Assises de la Méditerranée - Fédération des Barreaux d'Europe (Palau de Pedralbes, seu de la Unió per la Mediterrània, Barcelona, 2012).

• VII Fòrum Hispano-Marroquí de Juristes (ICAB, 2011).

• Seminari "Dret de la UE sobre Igualtat entre Homes i Dones a la Pràctica" (ERA, Trier, 2010).

• Curs d'Introducció a la Fiscalitat Internacional (ICAB, 2010).

• Jornades "Nous Valors per a Empreses de Futur" (Cambra de Comerç de Barcelona, 2010).

• Congressos de la Xarxa Europea de juristes Eurojuris celebrats a Amsterdam, Barcelona, Niça, Brussel·les, Sevilla, Sorrento, Praga, Baillargues, Berlín, Palma de Mallorca, Riga, París, Budapest, Atenes, Malta, Pamplona i Düsseldorf (2001 - 2009 ).

• Jornades "Dirigir en Temps de Canvi" (Cambra de Comerç de Barcelona, 2009).

• Congrés de Dret Europeu (Ordre donis Avocats dels Pirineus Orientals, Perpinyà, 2008).

• Visita a el Parlament Europeu i als Tribunals de Comerç de Brussel·les (Col·legis d'Advocats / des de Barcelona i de Brussel·les, Brussel·les 2007).

• III Seminari "Prostitució: ¿Legalització o Abolició?" (Lobby Català de Dones, Barcelona, 2006).

• Seminari "Litigació davant els Tribunals Comunitaris" & Audiència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (ERA Trier & Luxemburg, 2006).

• Seminari "Dret Civil i Mercantil europeu en la pràctica" (ERA, Trier, 2006).

• Curs Pràctic de Dret Comunitari i Internacional dels Negocis (ICAB, 2005).

• Seminari de Dret Internacional Privat (ERA-París-La Sorbonne, 2003).

• Curs General de Dret d'Estrangeria (ICAB, 2003).

• Seminari de Dret Internacional Privat Comunitari (Interjuris París, 2003).

• Cursos i Jornades sobre la Llei d'Enjudiciament Civil (ICAB, 2000, 2001 i 2003).

• III Congrés Internacional "Dones, Salut & Treball" (Estocolm, 2002).

• X Congrés de Responsabilitat Civil (ICAB, 2002).

• Congrés Mundial de Dones Advocades (International Bar Association -IBA-, Londres, 2001).

• Jornada "Una Mirada de Gènere a la Llei d'Asil i Estrangeria" (ICAB, 2000).

• Jornada "Noms de Domini & Protecció de la Identitat a Internet" (Universitats UOC & ESADE, Barcelona, 2000).

• Congrés d'Estudiants de Dret Penal (Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996).

• Seminari sobre la Llei d'Arrendaments Urbans (Universitat de Barcelona, 1995).

• Curs de Comunicació "Dale Carnegie" (Barcelona, 1989).

Publicacions:

És així mateix autora, i en el cas de les obres col·lectives coautora, de les següents publicacions:

• Enciclopèdia terminològica d'l'Arbitratge Nacional i Internacional - Definició de el terme "Exequàtur" (Editorial Palestra i Estudi Mario Castell Freyre, 2018).

• Article "Reflexions sobre els tractats internacionals TTIP, CETA i TISA" (Butlletí "El CETA i els tractats comercials: conseqüències i resistències", de Jutges per a la Democràcia, 2017).

• Article "Les claus de l'advocacia internacional. Esquema normatiu i consells pràctics "(Biblioteca Digital ICAB, 2016).

• Article "Ja tenim Llei de Cooperació Jurídica Internacional en Matèria Civil" (Revista de Col·legi de l'Advocacia de Barcelona "Món Jurídic", desembre 2015-enero 2016).

• Article "Novetats de l'Reglament" Brussel·les I bis "sobre competència judicial, reconeixement i execució de títols executius estrangers" (Butlletí de el Consell General de l'Advocacia Espanyola, 2015).

• Llibre "El document públic estranger a Espanya ia la Unió Europea - Estudis sobre les característiques i efectes de el document públic" - Comunicació "Presència de Documents Notarials en els Procediments de Reconeixement i / o Execució de Títols Executius Estrangers" (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2013) (Editorial Bosch, 2014).

• Diccionari Terminològic de l'Arbitratge Nacional i Internacional - Definició de el terme "Exequàtur" (Editorial Palestra i Estudi Mario Castell Freyre, 2012).

• Article "Reconeixement i Execució de Sentències Estrangeres: Conveni de Brussel·les (1968), Reglament 44/2001 (" Brussel·les I "), Reglament 805/2004 (Títol Executiu Europeu per a crèdits no impugnats) & Programa d'Estocolm (2010-2014) "(Barcelona, ??2010).

• Contribucions en els Green Papers relatius a l'Execució de Resolucions Estrangeres i el Embargament de Comptes Bancaris (Comissió Europea, 2006 & 2008).

• Article "Avantatges Pràctiques de el Reglament 44/2001 pel que fa a el Conveni de Brussel·les" (Barcelona, ??2005).

MITJANS

Va ser així mateix entrevistada en els següents mitjans de comunicació:

• Entrevista Radiofònica a Dones Empresàries & Professionals (Ràdio Maricel, Sitges, 2016).

• Entrevista Radiofònica ADEPG (Vilanova i La Geltrú, 2015).

• Entrevista Radiofònica sobre "La Llei als Estats Europeus" durant el Programa "L'hora d'Europa" (Ràdio Maricel, Sitges, 2013).

Instagram: @blancapadros 

Twitter: @blancapadros 

Sou brut anual: - 55.060 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.