CIVISME I ESPAI PÚBLIC

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet recupera la figura dels serenos com a agents cívics nocturns

Hi haurà 18 serenos, dones i homes, que començaran a fer les primeres rondes al març. Les seves tasques seran d’atenció al ciutadà i de control de la vida nocturna, amb l'objectiu de crear entorns de confiança i millorar la sensació de seguretat del veïnat

 

Imatge de l’acte d’avui, de presentació del nou servei de serenos a la ciutat

Santa Coloma de Gramenet, 16 de gener de 2019.- L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat aquest matí la posada en marxa d’un nou servei de serenos a la ciutat, que a partir del març faran rondes nocturnes pels sis districtes de Santa Coloma. Es recupera així una figura pròpia del segle passat, amb l’objectiu de crear entorns de confiança i millorar la sensació de seguretat del veïnat: ‘La seguretat no està només vinculada a la policia i la prevenció del delicte, sinó que es tracta de tenir entorns amables; és a dir, una ciutat ordenada i cuidada. Invertim molts recursos en el manteniment de la via pública i, de vegades, casos aïllats, amb l’ajuda de les xarxes socials, que amplifiquen la sensació d’inseguretat, ens tiren per terra tota la feina feta’, ha remarcat l’alcaldessa, qui també ha destacat que aquest any s’ha tornat a incrementar la inversió en el manteniment de la via pública en un milió d’euros, passant de 14,5 milions durant el 2018 a 15,5 milions el 2019. L’alcaldessa estava acompanyada en la presentació pel primer tinent d’alcaldessa, Esteve Serrano.

El nou servei de serenos estarà format per 18 persones, 2 encarregats i 16 serenos, dones i homes que treballaran en parelles mixtes. Aniran degudament identificats, amb armilles grogues, i el seu horari laboral serà entre les 23 h i les 7 h i treballaran tots els dies de l’any excepte el 18 d’octubre, festivitat del sereno. A més a més, s’habilitarà un telèfon de contacte per afavorir la comunicació entre aquest nou servei de serenos i els veïns i les veïnes, que es donarà a conèixer abans de la posada en marxa del servei, al març.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà en aquest nou projecte de recuperació dels serenos 400.000 euros anuals.

La funció de les persones que faran de serenos serà molt semblant a la que fan els agents cívics que recorren la ciutat durant el dia, i que estan molt ben valorats per la ciutadania.

 

Millora de la convivència

Entre les tasques dels serenos, hi haurà la d’inspeccionar el mobiliari urbà, l’enllumenat, els vehicles estacionats, i l’estat general dels edificis i els comerços per detectar desperfectes o alteracions. Els serenos també tindran la funció d’assistir a persones que necessitin ajuda per trobar-se perdudes o desorientades; per exemple, persones grans que els hi faci por baixar soles les escombraries o persones amb mobilitat reduïda o discapacitat que necessitin anar a una farmàcia de guàrdia a la nit. També podran informar sobre els mitjans públics de transport, els equipaments o serveis locals.

Les persones contractades rebran una formació específica per poder dur a terme totes aquestes tasques, i treballaran amb estreta coordinació amb els serveis públics, com la Policia Local o els Mossos d’Esquadra, a qui hauran d’avisar davant de qualsevol incidència vinculada amb la seguretat. Així doncs, els serenos mai podran adoptar funcionalitats pròpies dels cossos de seguretat.

  

Pla d’Ocupació local

Aquest nou servei, a més, tindrà una vessant social, ja que es tracta d’un programa experimental d’ocupació per a persones en situació d’atur.

L’Ajuntament té com a prioritat la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i el desenvolupament econòmic local. La creació de places de serenos permetrà contractar persones de la ciutat que actualment estan desocupades, preferentment majors de 45 anys i en situació d’atur de llarga durada.

Per encàrrec de l’Ajuntament, el projecte estarà dirigit per l’empresa municipal Grameimpuls, en col·laboració amb diferents serveis municipals, que serà qui s’encarregui, amb la normativa habitual, de seleccionar les persones a contractar.

La realització de plans d’ocupació i la contractació de ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet en atur mitjançant plans d’ocupació, és un dels objectius recollits al Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’actual mandat 2016-2019.

 

Per a més informació i/o contactes

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo / Elsa Blasco

morilloga@gramenet.cat

blascoce@gramenet.cat

premsa.comunicacio@gramenet.cat