Mitjans digitals municipals

Emissores de ràdio

Ràdio Tele-Taxi FM  (97.7 FM)

Carrer de Sant Carles, 40

Telèfon: 93 466 56 56
Email: radioteletaxi@radioteletaxi.com

Web: http://www.radioteletaxi.com/

Televisió

Canal 150             

Avinguda Generalitat, 99

Telèfon: 93 466 10 43 
Email: info@canal150gramenet.com

Web: https://canal150gramenet.com

Premsa local

L’ Ajuntament Informa 

Setmanal
Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Plaça de la Vila, 1


Servei de premsa
Telèfon: 93 462 40 13

Email: rodriguezpc@gramenet.cat

premsa.comunicacio@gramenet.cat

Web: http://www.gramenet.cat/ajuntament/comunicacio/l-ajuntament-informa/

El Mirall.net  

-Edició mensual (gratuïta) 

 Carrer Anselm Clavé, 5-7 pis B


Telèfon: 616 86 86 70

Email: elmirall@elmirall.net

Web: http://www.elmirall.net

Diari de Santa Coloma

-Edició mensual   

-Diari digital

 Telèfon: 93 383 94 93

Email: redaccio@diaridesantacoloma.com

Web: http://www.diaridesantacoloma.com

Twitter: @DiariStaColoma

Facebook: Facebook.com/diari.santacoloma

Línia Nord 

-Edició setmanal (gratuïta)

Telèfon: 686 429 517

Email: linianord@comunicacio21.com

Web: https://comunicacio21.cat/linianord-barcelonesnord

Twitter: https://twitter.com/liniaxarxa

Facebook: https://www.facebook.com/liniaxarxa