CONVOCATÒRIES PER A LA COOPERACIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ

Foto de cooperació

De manera ininterrompuda, des de l’any 1998, l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet du a terme una convocatòria pública de subvencions a projectes de sensibilització a la solidaritat i cooperació internacional al desenvolupament. Aquesta convocatòria és anual i es regeix d’acord amb unes bases.


Grup de treballadors-res de l’Ajuntament pel Zeroset-i-més

Un grup de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aporten aproximadament el 0’7% de la seva nómina per a projectes de cooperació al desenvolupament per als països empobrits de l’anomenat Tercer Món. Cada any es recolzen 3 projectes d’ongds que treballen a diferents països, organitzen trobades, xerrades o activitats d’informació i de difusió i publiquen un butlletí.

Zeroset-i-més


Santa Coloma coopera: el 0'7 %

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va ser un dels primers que va destinar el 0’7 % del pressupost d'ingressos propis per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament i accions de solidaritat. Ara aquesta xifra simbòlica representa una fita molt reivindicada pel moviment solidari.

Informació sobre el PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I FOMENT DE LA PAU DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Vídeo Crida global contra la pobresa (YouTube)


Ajut humanitari i d'emergència

Foto d'ajut

Aquesta tasca es centra més en la fase de reconstrucció que en la primera fase d’ajut humanitari i d’emergència després de les catàstrofes on actuen les agències internacionals i els governs.

Document d'interès sobre el tema: <media 3307 - download "TEXT, CriterisEmergencia ct, CriterisEmergencia_ct.pdf, 30 KB">Criteris per a les emergències (pdf. 30 Kb)</media>

La Comissió d’Ajut Humanitari i Emergències del Consell de Cooperació i Solidaritat col·labora en diverses campanyes de resposta a la crisi humanitària, i l’Ajuntament hi dóna suport. Aquests serien els casos dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria)  afectats per inundacions, la població siriana que pateix la guerra o  les entitats que treballen en suport a la població afectada per la malaltia del virus de l’Èbola a l’Àfrica Occidental.

Les aportacions econòmiques, obertes a la participació d’associacions, empreses o particulars, es canalitzen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament –l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en forma part-  i les ONGD que treballen sobre el terreny.

Per col·laborar-hi o per tenir-ne més informació, podeu escriure a cooperacio@gramenet.cat o telefonar a 934 624 000 ext. 2751.

Contacte i més informació:

Plaça de la Vila, 1, 2na. planta. Ajuntament

Tel: 93 4624000, extensió 3002

cooperacio@gramenet.cat

FACEBOOK: Espai per la Pau i la Cooperació-Agora Jove