Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)

Els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) ofereixen serveis de primera atenció social i tractament a totes aquelles persones que necessiten informació, diagnòstic, orientació, suport i assessorament individualitzat, familiar o comunitari, per fer front i prevenir situacions de necessitat personal bàsica, manca de cohesió social, familiar o desigualtat (Llei de serveis socials, art.6).

La tasca primordial d’aquests equips és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones i famílies sobretot quan es troben en situacions de risc social o d'exclusió. A Santa Coloma de Gramenet, els equips estan organitzats per districtes municipals (un per cada districte municipal) i un específic per situacions de gent gran i adults vulnerables.

Són equips multidisciplinaris formats per professionals del treball social i l’educació social, amb el suport de personal administratiu. Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. Fan diagnòstic de la situació social que se’ls exposa i promouen plans de millora.

Tramiten les prestacions econòmiques que valoren idònies per millorar la situació de les persones ateses (d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i altres). Promouen i participen en els projectes comunitaris que es desenvolupen en el seu àmbit territorial. Poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Les i els professionals de Serveis Socials, quan la persona usuària ho precisi i sempre amb cita prèvia, poden comptar amb un servei d’interpretació per tal de facilitar la comunicació entre la ciutadania i les i els professionals.

 

Adreces dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)

  • Equips Bàsics d’Atenció Social, districtes 1, 2 i 6

EBAS districte 1 (Centre i Can Mariner) i districte 2 (Llatí, Riera Alta i Cementiri Vell)
Rambla del Fondo, 13
Tel. 933 924 046
ebas1-2@gramenet.cat
districtes 1, 2 i 6

EBAS districte 6 (Fondo)
Bruc 21
Tel. 934 624 085
ebas6@gramenet.cat

  • Equips Bàsics d’Atenció Social, districtes 3, 4 i 5

EBAS districte 3 (Singuerlín, Oliveres, Can Franquesa, Guinardera, Serra de Marina i Can Calvet)
Av Puig Castellar 16
Tel. 933 911 311
ebas3@gramenet.cat

EBAS districte 4 (Riu Nord i Riu Sud)
Llorenç Serra 50, local 3.
Tel.934 624 088
ebas4@gramenet.cat

EBAS districte 5 (Raval, Santa Rosa i Safaretjos)
Av Generalitat 112.
Tel. 934 624 068
ebas5@gramenet.cat

 

 

A quin EBAS he d'anar?

Cliqueu al carrerer per saber quin Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) us correspon depenent del carrer on visqueu.

 

 

Mapa dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)