Contacte: taulasma@gramenet.cat

La Taula de Salut mental i addicions és una plataforma constituïda a 2012 integrada per recursos assistencials i entitats del tercer sector que treballen en la prevenció o atenció de trastorns mentals o drogodependències de Santa Coloma de Gramenet.

La seva finalitat és afavorir la coordinació dels serveis i entitats, detectar i cobrir necessitats en l'àmbit, sensibilitzar la població sobre la problemàtica dels trastorns mentals i les addiccions, i afavorir la normalització social de les persones afectades.

La Taula SMA ha fet el web salutmental.info per donar a conèixer els recursos de la ciutat, informar sobre els trastorns mentals i les addiccions, respondre preguntes de persones afectades i familiars i altres.

El seu enfocament comunitari i la participació de persones afectades, familiars i professionals forma una xarxa que afavoreix la valoració integral dels trastorns mentals i les drogodependències i genera els pilar d'una atenció interdisciplinària necessària.

 

Informes anuals de la Taula SMAJornades Salut mental i addiccions

Jornades adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

Membres de la Taula SMA