Qualsevol ciutadà, ciutadana o professional de la ciutat pot rebre assessorament relacionat amb la prevenció i l’atenció relacionada amb les drogues, ja sigui per propi interès, per a terceres persones (familiars o altres) o per desenvolupar programes relacionats amb el tema.

Assessorament per a familiars i persones adultes

Hores concertades al tel. 93 392 74 11 o pladrogues@gramenet.cat
Avinguda Sanatori, 13 [al costat de la plaça Salvador Dalí]

Assessorament per a joves

1r i 3r dijous de cada mes de 18.30 a 20.00 h o pladrogues@gramenet.cat
Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
Sant Jeroni, 1

Cualquier ciudadano, ciudadana o profesional de la ciudad puede recibir asesoramiento relacionado con la prevención y la atención relacionada con las drogas, ya sea por propio interés, para terceras personas (familiares u otras) o para desarrollar programas relacionados con el tema.

Asesoramiento para familiares y personas adultas

Horas concertadas en el tel. 93 392 74 11 o pladrogues@gramenet.cat
Avenida Sanatorio, 13 [junto a la plaza Salvador Dalí]

Asesoramiento para jóvenes

1r y 3r jueves de cada mes de 18.30 a 20.00 lo pladrogues@gramenet.cat
Centro de recursos para jóvenes Mas Fonollar (San Jerónimo, 1)

Tractament per una drogodependència

Tabaquisme

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol centre d’atenció primària de salut (CAP) o farmàcia.

Alcoholisme

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP, on es disposa de personal especialitzat en alcoholisme. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

El centre especialitzat de la Xarxa d’atenció a les drogodependències és:

Aquesta associació de la ciutat també atén persones amb problemàtica d’alcoholisme:

 • Associació d’alcohòlics rehabilitats Santa Coloma
  Francisco Viñas, 17 (Santa Coloma de Gramenet), tel. 93 386 46 46

Les persones alcohòliques de Santa Coloma també es poden dirigir a aquest centre de tractament de Barcelona:

 • Unitat d'Alcoholisme de Barcelona
  Acàcies, 27-31 (Barcelona), tel. 93 340 55 08

Altres drogodependències

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

Les persones drogodependents de Santa Coloma també es poden dirigir al centre de referència de la Xarxa d’atenció a les drogodependències:

Menors d'edat

Per rebre un tractament especialitzat per a adolescents i joves menors d'edat: 

 

 

[Translate to Castellano:] Tractament per una drogodependència

[Translate to Castellano:] Tabaquisme

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol centre d’atenció primària de salut (CAP) o farmàcia.

Alcoholisme

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP, on es disposa de personal especialitzat en alcoholisme. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

El centre especialitzat de la Xarxa d’atenció a les drogodependències és:

Aquesta associació de la ciutat també atén persones amb problemàtica d’alcoholisme:

 • Associació d’alcohòlics rehabilitats Santa Coloma
  Francisco Viñas, 17 (Santa Coloma de Gramenet), tel. 93 386 46 46

Les persones alcohòliques de Santa Coloma també es poden dirigir a aquest centre de tractament de Barcelona:

 • Unitat d'Alcoholisme de Barcelona
  Acàcies, 27-31 (Barcelona), tel. 93 340 55 08

Altres drogodependències

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

Les persones drogodependents de Santa Coloma també es poden dirigir al centre de referència de la Xarxa d’atenció a les drogodependències:

Menors d'edat

Per rebre un tractament especialitzat per a adolescents i joves menors d'edat: