El Pla Municipal sobre Drogues

El Pla Municipal agrupa i coordina des de 1990 totes les activitats realitzades per l’Ajuntament relacionades amb la prevenció i l’atenció de problemes vinculats amb les drogues.

El Pla Municipal sobre Drogues i la Cartera de serveis 2013-2016 ha rebut el tercer premi a les bones pràctiques en l’àmbit local, en la modalitat Estratègies i plans d’intervenció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El Pla disposa de personal i activitats pròpies, i part del programa compta amb un conveni amb l’associació Asaupam, entitat de la ciutat especialitzada en aquest àmbit.

Els principals programes permanents del Pla són els següents:

Activitats preventives

La totalitat dels centres educatius de la ciutat disposen de l’oferta de tallers preventius adaptats a les diferents edats en els quals es mostren les substàncies que es tracten. A més es realitzen campanyes temàtiques i activitats de prevenció específiques en diferents serveis i equipaments.

Assessorament i atenció

El servei d’assessorament està adreçat a qualsevol persona que desitgi informar-se tant sobre aspectes relacionats amb les drogues, com sobre estratègies per prevenir o afrontar problemes a casa, o bé sobre els recursos i programes que poden ajudar a abandonar o reduir-ne el consum. Hi ha un servei d’atenció específic per a joves.

Reducció de riscos

Es facilita informació i pautes d’actuació a persones consumidores de drogues que no tenen un ús problemàtic, perquè el realitzin de manera moderada i autoregulada, evitin conductes de risc i no acabin desenvolupant una dependència.  

Reducció de danys

Es realitzen programes de formació sanitària i es dispensa material estèril per al consum, per tal d’evitar l’abandonament de material contaminat a la via pública i la transmissió d’agents infecciosos.

Normalització social

Les persones drogodependents amb risc d’exclusió social compten amb tota una sèrie de programes socioeducatius que tenen l’objectiu d’oferir alternatives saludables al consum, reduir els problemes associats a les drogodependències i afavorir la seva normalització social i laboral.

Reducció de l’oferta i delimitació d’espais de consum

Es persegueix el tràfic o la promoció de substàncies il·legals, se sanciona el consum o tinença de certes drogues en l’espai públic i es fan controls d’alcoholèmia i d’altres substàncies estupefaents als conductors.  

Xarxa i formació de professionals

S’han establert canals de comunicació i coordinació entre els diferents dispositius que atenen persones amb problemes de drogues, per optimitzar els recursos existents i treballar en xarxa. A més, es disposa de canals de formació permanent per adequar els serveis a la realitat canviant.

Documents i materials preventius

L’Ajuntament ha realitzat diferents materials informatius, de sensibilització i didàctics relacionats amb les drogues. Molts d’ells s’han elaborat conjuntament amb altres organitzacions públiques i associacions especialitzades.