Pack salut a l'ESO

El treball d'educació per a la salut a l'ESO es fa principalment mitjançant el Pack Salut. Es tracta d'una oferta que inclou activitats a tots els cursos de l'ESO que escull cada centre.

Estan impartides per l'equip del servei, Pla municipal sobre drogues, l'ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva -Institut Català de la Salut), l'Ass. EdPAC (Educació per a l’acció crítica) i la Fund. Imatge i Autoestima.

Els seus objectius són:

 • Donar eines per a un ús moderat i responsable de les pantalles.
 • Prevenir problemes associats a les drogues i les begudes estimulants.
 • Promoure una alimentació sana i crítica.
 • Potenciar una sexualitat sana i plaent des de la llibertat i responsabilitat
 • Fomentar una vivència del propi cos sana, minimitzant els efectes de la pressió dels models estàndards.

Dins del Pack Salut s'ofereixen activitats a diferents nivells:

1r ESO
 • Taller Insta, tik, whats: què i com
 • Taller Cossos, imatge i autoestima
2n ESO
 • Taller Negocis foscos: tabac i begudes estimulants
 • Taller Les trampes de la indústria alimentària
3r ESO
 • Taller Sexualitat i afectivitat
 • Taller El cànnabis, la catximba, el tabac d’embolicar
4t ESO
 • Teatre educatiu Pq no contestes? (gènere, relacions i pantalles)
 • Taller L'alcohol
 • Taller Sexualitat i afectivitat

La gestió del Pack Salut es fa mitjançant el Programa d’Activitats educatives complementàries al currículum (PAECC) del Servei d’Educació de l’Ajuntament.

 

 

Pack salud en la ESO

El trabajo de educación para la salud en la ESO se realiza principalmente mediante el Pack Salud. Se trata de una oferta que incluye actividades en todos los cursos de la ESO que escoge cada centro.

Están impartidas por el equipo del servicio, Plan municipal sobre drogas, ASSIR (Atención a la salud sexual y reproductiva -Institut Català de la Salut), Ass. EdPAC (Educación para la acción crítica) y Fund. Imagen y Autoestima.

Sus objetivos son:

 • Dar herramientas para un uso moderado y responsable de las pantallas.
 • Prevenir problemas asociados a las drogas y bebidas estimulantes.
 • Promover una alimentación sana y crítica .
 • Potenciar una sexualidad sana y placentera desde la libertad y responsabilidad
 • Fomentar una vivencia del propio cuerpo sana, minimizando los efectos de la presión de los modelos estándares.

Dentro del Pack Salud se ofrecen actividades a diferentes niveles:

La gestión del Pack Salud se realiza mediante el Programa de Actividades educativas complementarias al currículo (PAECC) del Servicio de Educación del Ayuntamiento.

1º ESO
 • Taller Insta, tik, whats
 • Taller Cuerpos, imagen y autoestima
2º ESO
 • Taller Negocios oscuros: tabaco y bebidas estimulantes
 • Taller Las trampas de la industria alimentaria
3º ESO
 • Taller Sexualidad y afectividad
 • Taller El cannabis, la cachimba, el tabaco de envolver
4º ESO
 • Teatro educativo ¿Pq no contestas? (género, relaciones y pantallas)
 • Taller El alcohol
 • Taller Sexualidad y afectividad