La promoció de la salut des de la perspectiva de la salut comunitària, té com a objectius:

 • Vetllar per la salut dels ciutadans i les ciutadanes.
 • Fomentar les habilitats i recursos personals que potencien el benestar.
 • Promocionar les xarxes i els sistemes de suport natural.
 • Impulsar els serveis i recursos professionals.
 • Facilitar l’autonomia individual.
 • Desenvolupar una comunitat competent orientada a la salut.

Els condicionants socials són el que determinen més la salut. Per això, una estratègia bàsica per millorar la qualitat de vida de les persones, exigeix disminuir les desigualtats.
El Servei de Salut pública impulsa diferents activitats de promoció de la salut com ara l'educació de les famílies, el treball a centres de secundària per fomentar habilitats personals saludables, el suport a les entitats que intervenen temes de salut a la ciutat, la campanya municipal de sexe segur i prevenció de la sida, i altres.
D'altra banda, potencia metodologies participatives per millorar la qualitat dels programes, millorar la seva cobertura i promoure un model de coimplicació en la salut comunitària.

La promoción de la salud desde la perspectiva de la salud comunitaria, tiene como objetivos:

 • Velar por la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
 • Fomentar las habilidades y recursos personales que potencian el bienestar.
 • Promocionar las redes y los sistemas de apoyo natural .
 • Impulsar los servicios y recursos profesionales.
 • Facilitar la autonomía individual.
 • Desarrollar una comunidad competente orientada a la salud.

Los condicionantes sociales son lo que más determinan la salud. Por eso, una estrategia básica para mejorar la calidad de vida de las personas, exige disminuir las desigualdades.

El Servicio de Salud pública impulsa diferentes actividades de promoción de la salud como la educación de las familias, el trabajo en centros de secundaria para fomentar habilidades personales saludables, el apoyo a las entidades que intervienen temas de salud en la ciudad, la campaña municipal de sexo seguro y prevención del sida, y otros.

Por otra parte, potencia metodologías participativas para mejorar la calidad de los programas, mejorar su cobertura y promover un modelo de coimplicación en la salud comunitaria.


Servei

Administració
Jaume Nicolás
tel. 93 462 40 00 ext. 3054
salutpublica@gramenet.cat

Tècnic de salut comunitària
Còmic Sedó
tel. 93 462 40 00 ext. 3074
promociosalut@gramenet.cat

Pla municipal sobre drogues
Carme Romera
tel. 93 392 74 11
pladrogues@gramenet.cat