Publicades les memòries de 2018 de Salut pública

Les memòries de 2018 de Protecció de la salut (seguretat alimentària), Promoció de la Salut i Pla municipal sobre Drogues ja es poden descarregar des la pàgina Memòries del servei de Salut pública.

Cada memòria descriu, organitzada per àmbits d'actuació, tota l'activitat duta a terme al llarg de l'any.

Il·lustració designed by rawpixel.com / Freepik