Suspensió de llicències d'establiments amb obrador i/o cuines industrials per a la elaboració de plats preparats, sense venda al públic ni degustació

codi Municipal: SL-223

 

Expedient de Suspensió de llicències.

Suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’activitat amb incidència ambiental dels establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering) i la suspensió de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local.

S’exclou de la suspensió l’activitat de càtering quan no sigui una activitat principal sinó complementària d’una altra de les considerades essencials com ara les escoles, hospitals, clíniques o menjadors socials, i que es duguin a terme en espais que no estiguin necessàriament situats al costat del propi edifici.

També s’exclouen els establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering), així com els especialistes alimentaris, plats preparats, quan disposin d'obrador, quan la superfície total de l'establiment, en ambdós casos, sigui com a màxim de 120m², i sempre que no disposin d'espais per a llogar a tercers.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data d'Aprovació: 26/07/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB): 03/08/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 03/08/2021.
  • Diari "El Periódico":  05/08/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  27/07/2021.

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

1 ANY, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 06 D'AGOST DE 2021 AL 06 DE SETEMBRE DE 2022, AMBÓS INCLOSOS.

 

 DOCUMENTACIÓ ESCRITA I GRÀFICA: