Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

El present Protocol estableix els circuits de les actuacions que desenvolupa l’exercici del deure d’intervenció assignat al personal tant funcionari com laboral de les administracions públiques catalanes per tal que es pugui executar de manera eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que hi intervinguin.

Objectius del protocol:

  • Facilitar a les persones subjectes al deure d’intervenció els recursos que cal posar en marxa per actuar en cas d’homofòbia, bifòbia o transfòbia.
  • Informar dels circuits existents a seguir per tal que la intervenció sigui eficaç i es puguin garantir els drets de les persones LGBTI amb plena seguretat.
  • Gestionar amb operativitat les denúncies interposades per les persones que tenen el deure d’intervenció i garantir una atenció integral i eficaç a la víctima.
  • Assegurar la coordinació i col·laboració de les diferents institucions i agents que hi articipen.
  • Establir els mecanismes de revisió, avaluació del Protocol i seguiment per tal d’introduir-hi mesures de millora.
  • Protegir les dades de caràcter personal de les víctimes i evitar possibles revictimitzacions en la gestió dels casos.