PU-201/MPE - Modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí a l'àmbit de l'antiga escola bressol Dida.

Aprovat definitivament per la comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolita de Barcelona el 2 de maig de 2017.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7383 el 02/06/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 062937 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.