PU-189 - Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions de la Plaça de la Vila cantonada amb el carrer del Pedró de Santa Coloma de Gramenet

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolita de Barcelona el 1 d'octubre de 2014.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6782 el 05/01/2015.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2014 / 054732 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria i normativa.

Plànols.

Annexes.