PU-142 - Modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí entre els carrer de Santa Eulàlia, Alps, Montevideo i Pedrera.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 29 de gener de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5155 el 18/06/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 026443 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.

Plànols.

Annexes.