Article 27 de la Convenció dels Drets de l’Infant
Nivell de vida adequat

Tots els infants tenen dret a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Els governs adoptaran les mesures necessàries per ajudar als pares o tutors legals dels menors en cas necessari, proporcionant assistència material i programes de suport particularment amb respecte a la nutrició, vestuari i habitatge.


Ajuts per a l’escolarització
Les ajudes estan adreçades als menors de 0 a 3 anys que assisteixen a una escola bressol per que el seu entorn familiar no pot atendre per trobar-se en situació laboral inactiva.
Es pot demanar a les ODAF, demanant cita prèvia.


Informació d’interès:
Telèfon d’atenció a les famílies 93 462 40 77