Article 23 de la Convenció dels Drets de l’Infant

Els infants mental o físicament impedits, hauran de gaudir d’una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, li permetin arribar a bastar-se per si mateix i facilitin la participació activa del nen o la nena a la comunitat.

Centre d’Educació Especial Josep Sol

Educació especial per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)     vinculades a discapacitat intel•lectual i del desenvolupament. Poden assistir    nens i nenes a partir dels 3 anys fins els 20 anys, que hi hagin realitzat la seva valoració de les necessitats educatives especials a l’EAP, (Equip d’Assessorament i Orientació psicopedagògica).

  • Equipament: Disposa d’unes aules espaioses i assolellades, pati, piscina adaptada, sala de fisioteràpia, sales de logopèdia, sala de psicomotricitat, gimnàs, sala d’informàtica,sala d’audiovisuals, camp de futbol i bàsquet, biblioteca i tallers (fusta, fang, manipulació, activitats    domèstiques, enquadernació i hort).  Menjador amb cuina pròpia i no tenen barreres arquitectòniques en tot el recinte.
  • Serveis: Disposen de  servei de fisioteràpia, logopèdia, activitats aquàtiques i psicomotricitat.Professionals especialistes en pedagogia terapèutica,audició i llenguatge, educació física, psicomotricitat, fisioteràpia, treball social, psicòloga clínica, infermeria i educadors. Entre altres, les activitats extraescolars que fem són sortides, excursions,visites culturals,activitats esportives (futbol, bàsquet, ping-pong) i participació en competicions escolars. Oferim un servei de menjador escolar i transport escolar adaptat.


CEE Josep Sol i Rodríguez
Adreça: cr. dels Almogàvers s/n
Telèfon: 93 391 35 11
Correu electrònic:
a8040047@xtec.cat 

 

Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Els EAPS són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) que tenen per objectiu l’assessorament i l’orientació psicopedagògica als centres educatius per tal que aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes al llarg de la seva escolaritat. Poden accedir al servei, mestres, professors i pares d’alumnes, per mitjà del centre docent del seu fill/a o directament a l’equip d’assessorament de la zona.

D’entre les funcions que té aquest servei destaquem:

  • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col•laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.
  • Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.
  • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Col•laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

EAP Santa Coloma
Rambla Sant Sebastià, 98-100 1r pis
08922  Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 10 70
Fax: 93 468 12 30

Correu electrònic: a8900255@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/serveis/eap/a890025

 

Servei residencial d’estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona
 
Aquests servei és un programa de suport a les famílies que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a les persones amb discapacitat psíquica, a partir de 6 anys que viuen en família. El programa pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i la de tots els membres de la família, proporcionant-los un temps de descans i també donar resposta a situacions urgents imprevistes.
   
Més informació: web benestar social


Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

 
Aquests centres realitzen tasques de diagnòstic, orientació i tractament dels pacients i les seves famílies des del treball clínic, però també amb la vocació per col•laborar en la promoció de la higiene mental de la població, de la que té cura en estreta col•laboració amb els serveis de pediatria i medicina general dels ambulatoris de la xarxa sanitària publica, així com del medi escolar i social de cada pacient a fi d’aconseguir una atenció més integradora.

Hi poden accedir tots els infants i adolescents de fins a 18 anys que pateixin algun trastorn mental.

CSMIJ Santa Coloma
Adreça: cr. Àngel Guimerà 6-8 bxos.
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 82 02
Correu electrònic:
csmij@fvb.cat

Urgències psiquiàtriques infantils (URPI)
l’hospital de de Sant Joan de Deu, el matern infantil de la Vall d’Hebron, hospital Clínic i Provincial disposen d’unitats d’urgències per a infants i adolescents en situació de crisis psicopatològica.   

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Adreça: cr. Villarroel 170
08036 Barcelona
Telèfon: 93 227 54 00
CSMIJ
Telèfon: 93 227 99 74
Fax: 93 227 91 72


Hospital Sant Joan de Deu
Adreça: Pg. de Sant Joan de Deu 2  
08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon: 93 280 40 00
Fax: 93 205 03 94
Correu electrònic:
jalda@hsjbcn.org  

Hospital General Vall d’Hebron
Adreça: Pg. de la Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 31 00
Fax: 93 489 30 39