Consell de la Infància

Logo del Consell de la Infància

El Consell de la Infància és l’òrgan estable on els nens i les nenes poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

El Consell té naturalesa d’òrgan complementari de participació sectorial i com a tal té facultats informatives i deliberatives per millorar els processos de participació dels i les infants en la vida pública i per a què aquests i aquestes puguin formular i plantejar propostes i alternatives en qüestions relacionades amb la temàtica pròpia del Consell.