Inscripcions a les activitats d'estiu 2019

Cliqueu aquí per accedir al full d'inscripció

DATES: Les inscripcions als casals d’estiu es faran entre el 20 i el 31 de maig ambdós inclosos.

LLOC i HORARIS: A les escoles que acullen la realització dels Casals, que són les següents:

  • Jaume Salvatella: dia 20 de maig de 9:15 a 11:00h
  • Torre Balldovina: dia 21 de maig de 9:15 a 11:00h.                                
  • Sant Just: dia 22 de maig de 9:15 a 11:00h
  • Ferran de Sagarra: dia 23 de maig de 9:15 a 11:00h.
  • Serra de Marina: dia 24 de maig de 9:15 a 11:00h.

A l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), del 20 al 31 de maig en horari de tarda, de 17:00 a 19:00h. També podeu fer les inscripcions online: jcueva@aesantandreu.org                                                                       

La resta de casals faran les inscripcions a les seves seus o espais:

- Casal de cuina (Grameimpuls, C/ Rafel de Casanova 40 en horari de 9:00 a 14:00h) Més informació: www.restauraciosantacoloma.cat / hosteleria@grameimpuls.cat

- Casal de les arts escèniques. Informació:  info@lexcentrica.org

- Casal de les arts plàstiques. Informació:  lescolomes@gmail.com

- Casal infantil i jove del CRIJ Rellotge XXI: rellotgexxi@gramenet.cat (c/ Rellotge nº 21, en horari de tarda)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare, tutor/a legal del nen/a
  • En el cas que la inscripció la faci altre persona que no sigui el pare, la mare o tutor legal, del nen/a, hauran d’aportar una autorització signada
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia de la cartilla de vacunacions

Activitat d'estiu 2019

Dies de reunió amb les famílies

DataEscolaOrganitza
13/05Jaume SalvatellaAE Sant Andreu
14/05Torre BalldovinaAE Sant Andreu
15/05Sant JustAE Sant Andreu
16/05Ferran de SagarraAE Sant Andreu
17/05Serra deMarinaAE Sant Andreu