Zona Blava

El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va encarregar la gestió dels aparcaments amb regulació horària a Gramepark el 29 de juny de 1992. El 5 d'octubre del mateix any començà a funcionar aquests tipus d'estacionament, amb un total de 385 places i 28 màquines. El 16 de gener de 1996, la Comissió Municipal de Govern va aprovar reduir a 297 el nombre de places d'aparcament amb regulació horària, en base a un acord previ amb el Consell Municipal d'Ordenació Viària; un organisme format per representants de veïns, comerciants i industrials d'una banda i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l'altra.

A l'actualitat es troben en funcionament 23 màquines amb un total de 228 places, repartides per la nostra ciutat de la manera següent 

L'horari dels aparcaments amb regulació horària és de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Els diumenges i festius és gratuït. Les màquines descompten els períodes gratuïts. Les tarifes d'aquest any són les següents;

 

ZONA 1

M-33

20 Places

Pte Lluis Companys,nº 43/ C/Baro nº 2-10

M-18

13  Places

Pg.Salzereda,nº 21-25

M-25

13 Places

Pg.d´en Llorenc Serra ,nº 31

M-27

6 Places

Av.de Francesc Macia,nº 34

M-28

6  Places

C/ de Santa Anna,nº 19

M-5

13 Places

Av.de Santa Coloma,nº 17-25

M-6

10  Places

Av.de Santa Coloma,nº 26-38

81 Places

 

 

 

 

 

Zona 1

 

 

M-33

20 Places

Pte Lluis Companys,nº 43/ C/Baro nº 2-10

M-18

13  Places

Pg.Salzereda,nº 21-25

M-25

13 Places

Pg.d´en Llorenc Serra ,nº 31

M-27

6 Places

Av.de Francesc Macia,nº 34

M-28

6  Places

C/ de Santa Anna,nº 19

M-5

13 Places

Av.de Santa Coloma,nº 17-25

M-6

10  Places

Av.de Santa Coloma,nº 26-38

81 Places

Zona 2

 

 

M-19

1 Places

C/ M.J. Verdaguer,nº 103-95 > C/Doctor Pages

M-20

8 Places

C/ M.J. Verdaguer,nº 77-87 > C/Magallanes

M-10

0 Places

C/ Irlanda,nº 77-79/ 74-78 > C/ Mila i Fontanals ( Anul.lades 2 per minusval.lid/ 1 per plataforma bus )

M-3

18 Places

C/ Sant Ramon,nº 18-24 >C/ S.Silvestre

M-32

 6  Places

C/ Sant Ramon,nº 24-36 >C/ d´Irlanda ( Anul.lades 3 per places minusval.lids )

M-22

9 Places

C/ Irlanda,nº 86-102 

M-9

8 Places

C/ Dalmau nº 31 hasta 35

50 Places

Zona 3

 

 

M-7

 14  Places

Av.de Santa Coloma,nº 48-64

M-2

8 Places

C/ Sant Carles,nº 43-57

M-24

 20 Places

Av.de la Generalitat,nº 66-82/ 31-51  descontada una plaça per minusval-lid

M-29

8  Places

C/Pompeu Fabra,nº 19-31

50 Places

 

Zona 4

 

 

M-17

16 Places

Rba.de Sant Sebastia`>C/ Sant Silvestre   

M-26

10 Places

Rba.de Sant Sebastia`>C/ d´Irlanda

M-23

15 Places

Rba.de Sant Sebastia`>C/ de Dr Pages

M-31

4 Places

C/ de Sicilia ,nº 15

M-16

2 Places

C/ de Sicilia ,nº 39

 

 

 

 

mínim de 10 minuts --------------------------- 0,05€       

30 minuts ----------------------------------------- 0,65€       

1 hora ---------------------------------------------- 1,35€       

màxim d'1 hora 30 minuts ------------------- 2,00€       


El temps màxim d'estacionament podrà ser superat quan s’incloguin períodes exempts de pagament.

Una vegada s'hagi completat el temps màxim d'estacionament, el vehicle haurà d'abandonar la zona forçosament, sota pena de sanció administrativa.

La sanció que s'apliqui, podrà anul·lar-se mitjançant el pagament d'un tiquet d'anul·lació de 5,00€ ,dintre de les 24 hores següents de l’hora de la denuncia. Les franges horàries són les següents:


matí --> de les 9 a les 14 hores


tarda --> de les 16 a les 20 hores


Durant el mes d’agost la zona blava romandrà fora de servei


Tots els vehicles que es trobin estacionats a les àrees senyalitzades d'estacionament vigilat, sense el tiquet de control horari, o que el temps d'estacionament superi com a mínim una hora el temps marcat a l'esmentat tiquet, podran ser retirats pels serveis de la grua municipal.

Si voleu formular al·legacions, i presentar proves, també podeu fer-ho en el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un escrit que podeu presentar al Registre General de l'Ajuntament (plaça de la Vila, s/n), en el qual heu d'indicar la data i el número de la denúncia, la matrícula del vehicle i el número de l'agent denunciant.