PRESENTACIÓ

Com podríem repensar els patis escolars per tal de potenciar uns usos més diversos i unes relacions més igualitàries entre l’alumnat?

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma us proposem el projecte Empatitzem, una crida a participar d’un procés col•lectiu per reflexionar sobre les desigualtats de gènere al pati de l’escola durant el curs 2017-2018. El projecte proposa entendre com s’utilitza el pati, imaginar possibles millores i, finalment, fer una petita transformació física, posant en el centre del procés a la comunitat escolar i, especialment, als nens i les nenes.

Les escoles seleccionades comptaran amb l’acompanyament de l’equip d’arquitectes Equal Saree, formació específica i el suport metodològic de “El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi i intervenció amb perspectiva de gènere”.

Empatitzem és molt més que un projecte de transformació de l’espai, és un procés d’aprenentatge i de reflexió sobre els valors educatius i comunitaris.

Us animem a participar!

MARC CONCEPTUAL

Existeix un vincle entre el disseny dels espais, la construcció social del gènere i l’educació espacial que reben nenes i nens. Als patis de les escoles es reprodueixen rols de gènere tradicionalment femenins i masculins i existeixen fenòmens d’exclusió i menysvaloració per motiu de sexe, basats en els estereotips sexuals i en la jerarquia de gèneres. Les qualitats dels espais influeixen en l’ús que nenes i nens en fan d’aquests. Al seu torn, l’educació de gènere que reben reforça la segregació en l’ús dels espais i en condiciona l’apropiació.

Partint de la importància del pati de l’escola com a espai d’aprenentatge, de joc i de convivència, creiem que reflexionar i experimentar amb la seva reorganització, treballant col•laborativament amb tota la comunitat educativa, pot ser un punt de partida per assolir canvis més profunds, tant a nivell educatiu com comunitari.

QUANT TEMPS NECESSITAREM?

Temps estimat de dedicació de la comissió (per membre):

 • ENTENEM EL PATI: 15h
 • IMAGINEM EL PATI: 15h
 • TRANSFORMEM EL PATI: 1 jornada

Temps estimat de dedicació de l’alumnat (per alumne/a participant):

 • ENTENEM EL PATI: 2h
 • IMAGINEM EL PATI: 5h
 • TRANSFORMEM EL PATI: 1 jornada

QUI FORMARÀ PART DEL PROJECTE?

Comissió de seguiment (4-6 persones):
Es responsabilitza del desenvolupament del projecte. S’encarrega de que les activitats es realitzin en els terminis establerts i d’aportar la informació requerida per les arquitectes d’Equal Saree al llarg del procés. Coordina la resta de persones participants en el projecte (alumnat, professorat, etc.). Es recomana que aquesta comissió estigui formada per algun membre de l’equip directiu, professorat i algun membre de l’AFA. Assisteix a les formacions metodològiques.

Professorat:
Participa a les activitats de diagnosi i disseny de la intervenció.

Alumnat:
Escollir aules que participen - Nombre alumnes aconsellat: 100 aprox (unes 4 aules) participa a les activitats de diagnosi i disseny de la intervenció.

Equal Saree (Helena Cardona, Julia Goula i Dafne Saldaña):
Coordinen el projecte, imparteixen els tallers i les formacions metodològiques i acompanyen a les escoles durant el procés de diagnosi del pati i de disseny de la intervenció.

Ajuntament:
Organització i coordinació general del projecte.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Generals

 • Equitat i diversitat dels membres de la comissió (dones/homes; professorat i membres de l’AFA) i representació de tots els sectors de la comunitat.
 • Coherència entre la necessitat del canvi i el tipus de problemàtica indicat.
 • Assistència a la sessió de “Presentació i taller”, mínim 1 membre comissió.
 • Que la igualtat de gènere s’hagi treballat prèviament a l’escola.
 • Implicació de l’alumnat.
 • Priorització de la intervenció: diversitat d’espais existents, ús fora de l’horari lectiu,...
 • Relació amb els projectes pedagògics entorn la coeducació, la diversitat,...

Complementaris

 • Escoles d’alta complexitat.
 • Assistència a la sessió oberta de presentació i taller teòric-pràctic (9 de novembre).