Des del curs 2009 – 2010, l’Ajuntament ha promogut el projecte “EDUCAT 1x1” i “EDUCAT 2.0”. Aquest va ser un projecte impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya però subvencionat per l’Ajuntament de la nostra ciutat. Desprès de 10 anys, l’Ajuntament continua subvencionant els ordinadors o les tauletes tàctils a tot l’alumnat de primer curs de l’educació secundària obligatòria (1r d’ESO).

Documentació

Bases reguladores d'ajust per a l'adquisició d'ordinadors ultra-portàtils o tauletes tàctils, dins del "Programa de digitalització per a l'alumnat de primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria". Consulteu-les aquí

Annexes

  • OFICI D’ADHESIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DELS CENTRES Annexe 1
  • GUIÓ MEMÒRIA VALORATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL CURS  ANTERIOR Annexe 2
  • COMPROMÍS SOCIOEDUCATIU  Annexe 3
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE Annexe 4