Imatge amb les dates de preinscripció i matrícula 24-25