Santa Coloma GO!, un projecte de Ciutat Orientadora

L’educació és en essència un procés per ajudar a construir un projecte de vida. En aquest procés cal prendre moltes decisions i necessitem posar a l’abast de qui les ha de prendre eines i estratègies per fer-ho amb tota la informació disponible. En aquest sentit neix Santa Coloma GO!, un projecte que es posa en marxa durant el curs 2016-17 per avançar en el model de Ciutat Orientadora.

Santa Coloma GO! és un programa municipal d’orientació educativa adreçat a totes les persones que estiguin construint el seu projecte de vida. Així, el Santa Coloma GO! vol ser:

 • Proposta d’un programa de ciutat que articuli totes les actuacions i recursos en orientació i assessorament acadèmic
 • Programa en construcció participada amb els recursos existents al territori: centres educatius, serveis de joventut, entitats joves...
 • Programa amb voluntat d’acollir propostes d’orientació per fer una tria amb informació qualificada (orientació individual i col·lectiva, orientació informativa i introspectiva)
 • Objectius principals: afavorir l’èxit educatiu i prevenció de l’abandonament escolar prematur 

Com treballa el Santa Coloma GO!?

 • Promociona l’orientació educativa i l’acció tutorial com a eina de prevenció de l’abandonament escolar i de la continuïtat formativa. 
 • Ajuda a visualitzar i treballar l’orientació vocacional i professional des dels ensenyaments inicials i al llarg de totes les etapes i ensenyaments 
 • Emfatitza la importància de l’orientació com un treball d’equip i de centre, en col•laboració amb tota la comunitat educativa i l’entorn
 • Presenta les transicions educatives com a eina de qualitat en la continuïtat formativa de l’alumne, així com actuacions facilitadores per a la transició a la vida laboral. 
 • Presenta actuacions facilitadores per a la transició a la vida laboral. 
 • Ofereix als centres una planificació global i contínua d’actuacions d’orientació i acció tutorial
 • Acompanya a l’hora de planificar, seqüenciar, implementar i avaluar l’orientació tant al llarg del procés formatiu de l’alumne com en cadascuna de les etapes i ensenyaments.

A través de quines accions concretes es desenvolupa el Santa Coloma GO!

Les accions del programa tenen diferents públics als que va adreçada: alumnat, professorat i famílies


Accions orientades a l’alumnat:

EnDirecte: coneix l’oferta a Santa Coloma de primera mà 

Aquesta acció està relacionada amb les portes obertes dels estudis adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat. Durant les visites els centres expliquen la seva oferta, les sortides professionals i acadèmiques i com desenvoluparan els seus estudis en aquest centre. 

De tu a tu: orientació entre joves 

Aquesta acció presenta a joves del municipi que projecten i expliquen a altres joves la seva experiència d’èxit acadèmic i laboral en primera persona, on la importància de la història resideix en el recorregut viscut i no en els resultats o expectatives. Es tracta d’una activitat en un format amè i distès i es fa mitjançant una breu conferència (similar al format de xerrades TED). Amb aquesta acció pretenem oferir referents positius com a model per a la construcció d’una trajectòria acadèmica i professional i sensibilitzar als i les joves i obrir un procés reflexiu sobre les trajectòries vitals

Com és ser...? Visita als centres de treball per conèixer com és la feina que escollim

Aquesta acció consisteix en la orogramació de visites guiades a diferents centres de treball del municipi o rodalies, liderades per professionals que estan fent la feina actualment. L’objectiu és presentar entorns laborals reals on els i les joves puguin veure la realitat de les feines i no tant el que s’imaginen que faran. Es tracta d’una orientació a través del perfil professional i competencial des de la pràctica real. L’activitat està oberta a l’alumnat de 4t ESO, Cicles Formatius i Batxillerat interessats/ades en aquests perfils professionals

Servei d’Orientació individualitzat: assessoria acadèmica als i les joves 

Aquest servei vol facilitar als i les joves un servei d’orientació individualitzada per donar suport a la tasca que es fa als instituts del municipi. Aquesta assessoria la realitza un/a tècnic/a d’orientació acadèmica especialitzada i es pot fer al centre educatiu (durant unes dates específiques al llarg del curs) o bé de forma permanent a través dels equipaments juvenils (CRJ Mas Fonollar o CRIJ Rellotge XXI). Es pot fer presencialment (actualment no és possible) o bé virtualment a través del correu electrònic joventut@gramenet.cat o del telèfon 638 70 28 24 (trucada o WhatsApp) 

Accions orientades al professorat:

Jornades sobre recursos per a l’orientació educativa al municipi

A través de les jornades sobre orientació es vol col·laborar en el coneixement dels centres de tota l’oferta en educació postobligatòria al municipi, oferint mapes de recursos i accés fàcil a les informacions sobre itineraris acadèmics després dels estudis obligatoris. La jornada està dirigida als equips directius i orientadors/ores i psicopedagogs/gues dels centres educatius, així com a qualsevol agent que tingui interès a conèixer aquesta oferta. 

Accions orientades a les famílies:

Orientació en família: com ajudar als fills i filles en la presa de decisions

Aquesta acció consta d’una xerrada oferta a través del programa La Maleta de les Famílies de la Diputació de Barcelona es facilita informació i recursos perquè les famílies donin suport en aquest procés per tal de facilitar la presa de decisions. La participació de les famílies en aquest procés és una bona pràctica per evitar l’abandonament escolar prematur. És una activitat oberta adreçada a totes les famílies i alumnat, especialment a les de joves de 4t d’ESO.

Servei d’Orientació individualitzat: assessoria acadèmica a les famílies

Aquest servei vol facilitar a les famílies un servei d’orientació individualitzada per donar suport a la tasca que es fa als instituts del municipi. Aquesta assessoria la realitza un/a tècnic/a d’orientació acadèmica especialitzada i es pot fer de forma permanent a través dels equipaments juvenils (CRJ Mas Fonollar o CRIJ Rellotge XXI). Es pot fer presencialment (actualment no és possible) o bé virtualment a través del correu electrònic joventut@gramenet.cat o del telèfon 638 70 28 24 (trucada o WhatsApp) 


Altres recursos per a l’orientació

En aquestes web podreu trobar més informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio 

http://www.ensenyament.com/