Santa Coloma de Gramenet participa en el projecte «Impuls de l’educació transformadora al territori», que es va iniciar al 2019 i que ara passa a la fase de recollida i classificació d'informació per tal de tenir un mapeig d'experiències de la ciutat. 

L'objectiu d'aquest mapeig és la identificació i visibilització de les experiències d'Educació per a la Justícia Global (EpJG) que s’executen a Santa Coloma de Gramenet, promovent la participació de tots els actors implicats. Amb aquesta fi, es seleccionaran projectes i experiències que s’adeqüen a les temàtiques, continguts i metodologies que promou l’enfocament de la justícia global. El formulari que presentem a continuació és l'eina a través de la que traslladar totes aquestes experiències des de les entitats educatives. 

La recollida de dades es farà fins al 31 de maig de 2021. 

Formulari d'accions educatives

Mapeig d'accions educatives per a una estratègia d' "Educació per la ciutadania global"