Anunci bases per a l'atorgament de subvencions a entitats esportives

La Tinença d’Alcaldia de Participació Ciutadana, Cultura i Esports, mitjançant decret amb registre núm. 4608, de data 12-06-20, va aprovar de manera inicial el text de les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment d’activitats esportives al municipi de Santa Coloma de Gramenet, durant els anys 2020-2022.

Imatge de l'Anunci Bases Subvencions 2020
Clica la imatge per veure el document en PDF