Ajuts al comerç local COVID19

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts sectors econòmics. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tenia la voluntat d’establir una línia d’ajuts econòmics per a revifar les microempreses i autònoms/es especialment afectades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per totes aquelles mesures aprovades amb posterioritat per a frenar la propagació del virus SARS-CoV-2.  És per tot això, que es va considerar necessari reforçar el suport a les microempreses i autònoms/es locals per tal que poguessin  maximitzar la seva supervivència econòmica.

L’Ajuntament va presentar un projecte a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per obtenir suport econòmic del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis  amb l’objecte de minimitzar l’impacte de la COVID-19 sobre el teixit productiu local. L’administració supramunicipal va atorgar a l’Ajuntament un pressupost de 750.000 € i l’Ajuntament va aportar tots els recursos de comunicació, gestió i tramitació de la subvenció. Les empreses beneficiàries d’aquests ajuts han estat microempreses o autònoms/es, ubicades a Santa Coloma de Gramenet, que hagin mantingut la plantilla i que s’hagin vist afectades per les mesures esmentades.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 2 de febrer de 2021 va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol·licitud,  justificació i atorgament d’ajuts econòmics per a autònoms/es i microempreses afectades per la COVID-19.

El termini de presentació de sol·licituds va ser del 26 de febrer fins al 26 d’abril de 2021 amb un total de 621 sol·licituds. S’ha concedit un total de 623.794,65 € que es correspon amb el 83,17 % del crèdit disponible (750.000 €). S’ha concedit el 77 % de les sol·licituds presentades.

 

Resolució de la subvenció

 

 

Gràfic dels ajuts