Fem entre totes i tots una Santa Coloma més cívica, per viure i conviure!

ÇFoto de Núria Parlon, alcaldessa

Us presentem el Pla de Civisme de Santa Coloma de Gramenet, amb les línies estratègiques i accions que desplegarem per a l’impuls de la cultura cívica a la nostra ciutat, per tal que esdevingui una Santa Coloma més amable, cuidada i respectuosa. En definitiva, la ciutat  per viure i per conviure que totes i tots volem i desitgem!

Aquest Pla és la materialització de la molta i continuada feina feta per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en matèria de civisme i convivència durant els mandats anteriors, en col·laboració amb les entitats ciutadanes i la ciutadania a títol individual, i reafirma el compromís del nostre compromís com equip de govern de continuar actuant com a promotor del civisme a la nostra ciutat.

En relació a la promoció del civisme i la convivència, portem un recorregut en el temps a posar en valor. Cal destacar el Pla transversal de Neteja – Acord Cívic de territori per la neteja (2005), l’Agenda SC+ Civisme per a la promoció del civisme a la ciutat de Santa Coloma (2008), el Pla de Civisme i l’ordenança municipal de civisme (2013), a més dels plans sectorials executats com el Pla de Convivència (2001), el Manual de bones pràctiques cíviques (2006), la Guia de suport per a l’organització de les comunitats de veïns i veïnes (2008-2011), la iniciativa ‘Relat de convivència’ (2015) i la iniciativa ‘Narratives Interculturals’ (2018), entre altres mesures.

En conjunt ens han ajudat a arribar al punt actual, el mandat present 2019-2023, on volem fer un pas endavant en el foment integral i transversal de la cultura cívica a Santa Coloma, a partir de totes aquelles accions que siguin necessàries en matèria de civisme per a fer una ciutat més confortable, tranquil·la i on es fomenti el bon  veïnatge.

Aquest Pla de Civisme 2022,  per una banda, materialitza l’objectiu 61 del Pla d’Acció Municipal en vigor (PAM 2020-2023), i també s’emmarca dins l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11, dedicat a les ‘Ciutats i Comunitats Sostenibles’, com és l’elaboració d’un Pla per a la millora del Civisme. Per altra banda, consolida el compromís del govern municipal en continuar treballant en el desenvolupament del civisme al territori. Els ODS i l’Agenda 2030 són compromisos traçats per les Nacions Unides, als que ens hem alineat como a municipi per seguir avançant cap a una ciutat de progrés, més sostenible, respectuosa  i igualitària.

Les accions del Pla de Civisme 2022 són el resultat d’un procés de debat i diagnosi entre l’Ajuntament i la ciutadania, i marquen les línies d’actuació prioritàries a executar. A partir del punt de partida de les percepcions de la ciutadania i de la diagnosi inicial,  facilitarem els recursos i les accions necessàries per donar resposta als principals reptes de civisme i convivència de Santa Coloma. 

Les 38 accions incloses en aquest Pla, i que se’n deriven del procés participatiu amb la ciutadania, es poden englobar en sis àmbits que reflecteixen el que ens preocupa als colomencs i les colomenques en relació amb el civisme a la nostra ciutat, i són:

  • El respecte i bon tracte de les persones.
  • El bon ús de l’espai públic.
  • La tinença responsable d’animals
  • El bon ús dels equipaments públics
  • El bon ús del medi i recursos naturals.
  • La convivència a les comunitats veïnals.

Les accions que endegarem tenen per objectiu el fet de continuar  treballant per la promoció de la cultura cívica a la ciutat, apostant per una línia pedagògica i educativa basada en la responsabilitat personal i col·lectiva vers el respecte a les persones i a l’entorn i espai públic que compartim. Així mateix, apostar pels valors cívics essencials per viure i conviure en una ciutat acollidora, respectuosa i diversa.

Santa Coloma és i serà vida i civisme! Fem-la possible!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet