Carta de serveis

Les cartes de serveis són una eina dirigida a la ciutadania. Recullen els diferents serveis públics que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició dels seus habitants, així com els compromisos, els drets, els deures ciutadans i l’oferta pública que ofereixen.

La Xarxa  d’equipaments cívics  municipals  de Santa Coloma de Gramenet ofereix espais de convivència i de foment de la vida comunitària, fomenta la difusió de valors i  la convivència intercultural i afavoreix la participació ciutadana. 

Al següent fulletó pots trobar un resum de la carta de serveis del departament de Centres Cívics i Casals. fulletó

Per accedir a la carta de serveis completa, clica aquí. 

Carta de servicios

Las cartas de servicios son una herramienta dirigida a la ciudadanía. Recogen los diferentes servicios públicos que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet pone a disposición de sus habitantes, así como los compromisos, los derechos, los deberes ciudadanos y la oferta pública que ofrecen.

La Red de equipamientos cívicos municipales de Santa Coloma de Gramenet ofrece espacios de convivencia y de fomento de la vida comunitaria, fomenta la difusión de valores y la convivencia intercultural y favorece la participación ciudadana.

En el siguiente folleto puedes encontrar un resumen de la carta de servicios del departamento de Centros Cívicos y Casals. folleto

Para acceder a la carta de servicios completa, clica aquí.